Nieuw rapport eist drastische maatregelen tegen klimaatopwarming

 Deze week publiceerde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een nieuw rapport over de trends in de klimaatverandering. Volgens de organisatie moeten overheden drastische maatregelen nemen om het eerder gestelde doel van een temperatuurstijging van maximaal 2 procent te behalen. 

De CO2-uitstoot is in 2012 gestegen tot een absolute recordhoogte. Een signaal hoe erg het gesteld is met de politieke aandacht voor klimaatverandering. Volgens het IEA leidt het huidige beleid ons al lang niet meer naar een maximale stijging van 2 graden, maar eerder naar een stijging tussen 3.6 en 5.6 graden. 

De organisatie presenteert in het rapport vier maatregelen om die tendens tegen te gaan. Zo moet onder meer de bouw en het gebruik van kolencentrales aanzienlijk worden verminderd, moet de isolatie en energie-efficiëntie van gebouwen en transportmiddelen drastisch omhoog en moet er duidelijk worden ingezet op duurzame en hernieuwbare energie. 

Dat betekent dat we moeten gaan inzetten op de zogenaamde 'no regret-options', keuzes waarvan we in de toekomst geen spijt zullen krijgen, zoals hernieuwbare energie. Die investeringen zorgen op termijn voor een hoop bijkomende tewerkstelling, vormen geen belasting op het milieu en leveren ons duurzame en hernieuwbare energie aan. Nu is het tijd om daar werk van te maken. En liefst zo snel mogelijk.