Niet enkel klimaat maar ook klimaatbeleid is nu in crisis

Het Europees parlement heeft, na zware druk van de lobby van energie-intensieve bedrijven, de zogenaamde back-loading van de Europese emissiehandel weggestemd. Nu is niet enkel het klimaat in crisis, maar ook het klimaatbeleid. Het voorstel om de veiling van 900 miljoen uitstootrechten uit te stellen om de prijzen van CO2 te kunnen stabiliseren is echter nog niet helemaal van de baan. Het voorstel gaat terug naar de milieucommissie van het Europees parlement.

De Europese Commissie wilde het systeem van emissiehandel even on hold zetten om de dalende prijzen van CO2 credits te stabiliseren, het zogenaamde back-loading (zie ook dit artikel). Die prijzen waren gezakt tot een historisch dieptepunt van 2,8 euro per ton CO2. Nadien herstelden de prijzen zich terug naar 4 tot 5 euro per ton. En dat terwijl in 2008 nog geschat werd dat uitstootrechten 30 euro per ton zouden kosten.
De prijsdalingen zijn het gevolg van de gecreëerde overschotten van uitstootrechten én van de crisis, die er voor zorgde dat er door de verminderde productie ook minder broeikasgassen werden uitgestoten. Lage prijzen voor CO2 zijn gunstig voor de vervuilende industrie, maar uiteraard rampzalig voor het milieu én voor innovatieve bedrijven die hebben geïnvesteerd of nog willen investeren in hernieuwbare energie.

De stemming in het Europees parlement deed ‘s middags de prijzen voor CO2-rechten nog dalen, naar opnieuw een historisch dieptepunt, nl. 2,6 euro per ton, of de prijs van een koffie op de Grote Markt van Brussel. Op een half uur tijd daalde de waarde van de uitstootrechten met 45 procent als gevolg van de stemming. De conservatieve partijen in het Europees parlement, en meer bepaald de Europese christendemocraten, hebben de nagel in de doodskist van het klimaatbeleid geklopt. Het vlaggenschip van het Europese klimaatbeleid komt nu echt in gevaar en de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Investeren in schone energie wordt steeds minder interessant. Steenkoolcentrales winnen bijvoorbeeld aan rendabiliteit bij een lage CO2-prijs. De impact op het klimaatbeleid is vergelijkbaar met de situatie waarin de euro zich zou bevinden mocht er geen meerderheid bestaan om de munt te redden.
Heel wat landen waren voorstander voor het back-loading-voorstel van de Commissie, zoals Groot-Brittannië, Denemarken, Slovenië, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en ook ons land. Maar de energie-intensieve sector heeft zwaar gelobbyd bij individuele parlementsleden. Het probleem is dat dit niet enkel rampzalig is voor het milieu, maar ook voor de Europese economie. We kunnen immers enkel groei en nieuwe tewerkstelling verwachten in innovatieve sectoren, zoals die van de hernieuwbare energie. De meerderheid in het Europees parlement neemt die kansen op innovatie en jobs gewoon weg.

Het voorstel is echter nog niet volledig van de baan. Het keert nu terug naar de milieucommissie van het Europees parlement dat zich opnieuw over de problematiek van de uitstootrechten moet buigen. De vraag is maar wat de Milieucommissie nog kan veranderen, want deze commissie was al voorstander van back-loading. Een goed oog in de afloop van het hele dossier heb ik jammer genoeg niet.