Niemand zit nog te wachten op een dure, vervuilende en brandstofverslindende wagen

Na moeilijke onderhandelingen werd er vandaag in de commissie Energie en Industrie van het Europees parlement gestemd over de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens. Wij willen ambitieuze nieuwe doelstellingen voor wagens tegen 2025, maar dat wordt helaas tegengehouden door de Europese christendemocraten. Die willen helemaal geen normen.

De commissie vraagt aan de Europese Commissie wel om de tests voor auto’s, die vandaag ernstig gemanipuleerd worden door de automobielsector, zo te hervormen dat ze correcte informatie verschaffen. Bovendien wil het Europees parlement stimulansen voor zuinige wagens, zoals elektrische voertuigen.

De stemming in de commissie Energie en Industrie is de eerste in een lange reeks, die uiteindelijk moet uitmonden in een nieuwe wetgeving over C02-uitstoot. De transportsector neemt éénvierde van alle uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Ambitieuze CO2-doelstellingen zijn dan ook cruciaal voor het afwenden van de klimaatscrisis. Zo hebben we in 2009 al doelstellingen vastgelegd voor 2020. De CO2-uitstoot moet vanaf dan gedaald zijn tot een gemiddelde van 95 gram per kilometer voor de hele Europese vloot. Daar zitten we nog lang niet. De doelstelling tot 2020 is gemiddeld 130 gram. In deze debatten bevestigen we gelukkig wel dat de uitstoot vanaf 2020 moet dalen naar 95 gram. Maar de nieuwe wetgeving die we voorbereiden wil ook verder kijken dan 2020 en bepalen welke doelstellingen we in 2025 moeten halen. Voor de sociaaldemocraten moet dat 65 gram zijn. Maar we krijgen in het parlement vooral tegenwerking van de Europese christendemocraten. Die willen helemaal géén doelstellingen vastleggen tegen 2025. Dat betekent dat ze de toekomst tegemoet willen treden met een status quo. De conservatieve reflex in het parlement zorgt er voor dat het de Commissie zal zijn die volledig vrij spel krijgt in het al dan niet bepalen van doelstellingen. Zo laten we een kans liggen om als parlement onze stempel te drukken op het debat.

Dit dossier behandelt nog een aantal andere cruciale aspecten, met name consumentenbelangen, industriële aspecten en jobcreatie. Doelstellingen vastleggen is één, ze doen naleven is een andere zaak. Zoals vorige week duidelijk werd, worden de tests die autoconstructeurs uitvoeren om onder meer de CO2-uitstoot te meten, zwaar gemanipuleerd. De officiële cijfers liggen nagenoeg eenvierde lager dan de reële uitstoot. De autoconstructeurs vertekenen de realiteit wel heel sterk in hun voordeel, met alle gevolgen van dien voor het klimaat en onze portemonnee. Consumenten denken een zuinige wagen te hebben gekocht en zijn in werkelijkheid bedot. Het rapport roep de Commissie dan ook op om de tests opnieuw te bekijken en ze zo te hervormen dat de consument correcte informatie ontvangt.

Ten slotte worden er ook voorstellen gedaan om wagens met een zeer lage uitstoot, zoals elektrische wagens, te stimuleren. Producenten die meewerken aan het vergroenen van het transport worden daarom beloond. Een ambitieuze wetgeving in dit dossier zal de innovatie aanmoedigen en onze concurrentiepositie versterken. Dat is cruciaal voor het aansterken van de auto-industrie, en het behoud en de creatie van jobs in die sectoren. We moeten zelf het heft in handen nemen en ons niet laten voorbijsteken door de rest van de wereld, die volop bezig zijn met het vergroenen en efficiënter maken van hun wagenpark. Niemand zit immers nog te wachten op een dure, vervuilende en brandstofverslindende wagen.