Lima zet eerste stappen naar klimaatakkoord in Parijs

Ik ben blij dat er na lange en moeilijke onderhandelingen in Lima alsnog een akkoord uit de bus is gekomen. Er is desalniettemin op dat er nog een lange weg af te leggen alvorens er volgend jaar in Parijs een ambitieus klimaatakkoord op tafel kan liggen. “Zo blijft het onduidelijk hoe de verschillende klimaatdoelstellingen van de deelnemende landen zullen beoordeeld worden en hoe de verdeling ervan tussen geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden zal gebeuren. De kloof tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden blijft nog steeds groot. Ook blijft het de vraag hoe de vooropgestelde 100 miljard dollar die nodig is om de ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering én de omslag te maken naar hernieuwbare energie zullen verzameld worden.

Hoewel het akkoord op papier vaag is en lang niet ambitieus genoeg om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden, is er in de geesten van de deelnemers toch vooruitgang geboekt in Lima. De klimaatdoelstellingen van de landen zijn vandaag al ambitieuzer dan ooit tevoren én het besef dat alle landen zullen moeten bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming is nu overal doorgedrongen. Dat we moeten evolueren naar een koolstofvrije economie is momenteel mainstream geworden. Of dat al moet gebeuren tegen 2050 - wat het standpunt is van de Europese sociaal-democraten - of dat daar nog iets méér tijd voor genomen zal worden, is echter nog niet uitgediscussieerd. De wens om naar een koolstofvrije economie te gaan, heeft ook een nieuwe dynamiek gegeven aan de desinvesteringsbeweging die investeerders wil aansporen zich terug te trekken uit fossiele bedrijven. Ook dat is een gunstig signaal omdat het meer duidelijkheid zal scheppen voor investeerders die zich willen toeleggen op hernieuwbare energie. Die sectoren zijn arbeidsintensiever en innovatiever en zullen in de toekomst méér jobs kunnen creëren.

De rol die de EU te spelen heeft in de aanloop naar de klimaattop van Parijs zal van doorslaggevend belang zijn, willen we een akkoord bereiken dat ambitieus genoeg is. De Commissie zal er de komende maanden in moeten slagen alle lidstaten op één lijn te krijgen om een Europees standpunt te verdedigen dat het voortouw neemt in de onderhandelingen naar zo’n ambitieus akkoord. Dat betekent dat Europa ook in eigen boezem moet kijken en een beleid moet ontwikkelen dat kansen geeft aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de beperking van de eigen uitstoot. Dat kan enkel met een beleid dat afstapt van de focus op bezuinigingen en ook voorziet in een stevig investeringspakket. Europa moet nu ook in daden tonen dat de transitie naar een koolstofvrije economie niet alleen mogelijk is, maar ook wenselijk. Wij verwachten dan ook van commissaris Arias Cañete dat hij snel werk maakt van wetgevende voorstellen voor het Climate and Energy framework voor 2030.