Lidstaten torpederen onder druk van Merkel CO2-doelstellingen auto’s

De Europese milieuministers hebben gisteren een Europese overeenkomst getorpedeerd die de uitstoot van nieuwe wagens wilde beperken tot 95 g CO2 per kilometer tegen 2020. Het Europees parlement, de Commissie en de lidstaten hadden in juni een overeenkomst gevonden over de te bereiken doelstellingen. En zelfs die doelstellingen waren al relatief mager. De transportsector neemt één vierde van alle uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Ambitieuze CO2-doelstellingen zijn cruciaal voor het afwenden van de klimaatscrisis. De beperking van de CO2-uitstoot tot 95 gram vanaf 2020 was al in 2009 afgesproken. In de lente werd die doelstelling bevestigd. De sociaaldemocraten hadden liever ook de doelstellingen voor 2025 vastgelegd op 65 gram, maar stootten op een njet van de Europese christendemocraten. Maar nu wil men zelfs de 95 gram weer een paar jaar uitstellen.
 
Spelbreker is de Duitse bondskanselier Angela Merkel die er alles voor over heeft om de Duitse auto-industrie uit de wind te zetten. De duurdere klasse Duitse automerken stoten namelijk bijzonder veel CO2 uit. Merkel heeft lang gelobbyd om voldoende steun te krijgen bij andere Europese lidstaten. Zo lijkt er een deal te zijn met het Verenigd Koninkrijk waardoor de Britten Merkels auto-deal verdedigen in ruim voor Duitse steun bij het afwenden van strengere regelingen in de financiële sector, op vraag van de Londense City. Portugal beloofde steun in ruil voor een schuldherschikking en Slovakije, de Tsjechische Republiek en Hongarije steunden Merkel omwille van de Duitse autofabrieken in hun land. Merkel kon verder nog rekenen op Polen en Estland. 
 
We zien opnieuw dat de lidstaten hun nationale belang laten voorgaan op het algemene Europese belang, op de volksgezondheid en op een mogelijke vooruitgang in de aanpak van de klimaatproblematiek. Het gevolg is dat wij opnieuw moeten beginnen onderhandelen met de Commissie en de Raad. Wij zullen in elk geval vasthouden aan de doelstelling van 65 gram tegen 2025.