Archief

1 2

2018

Klimaatrapport: Europa én lokale besturen moeten dringend tandje bijsteken

— In steden en gemeenten kwamen afgelopen zondag tienduizenden mensen op straat om ‘schone’ lucht te eisen. Bij de bevolking is er een groeiend draagvlak om de uitstoot van de verbranding van fossiele…
Lees meer

Steenkool-Vlaanderen van N-VA haalt slag niet thuis in Europa: doelstellingen hernieuwbare energie fors omhoog

— Vannacht hebben de onderhandelaars in de trilogen over de richtlijn hernieuwbare energie een akkoord bereikt om de doelstellingen fors te verhogen. In plaats van de 27 procent hernieuwbare energie tegen…
Lees meer

2017

Ambitieniveau voor uitstootnormen en zero emissievoertuigen moet hoog zijn

— Terwijl de klimaattop in Bonn van start is gegaan, is de Duitse autolobby druk in de weer om de nieuwe Europese CO2-uitstootnormen voor de periode 2021-30 af te zwakken. Morgen komt de Europese Commissie…
Lees meer

Europa mag niet in de val trappen van Trumps geopolitieke polarisering

— Vandaag debatteert het Europees parlement over de gevolgen van president Trumps beslissing om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. De openingstoespraak wordt gehouden door Hilda Heine,…
Lees meer

Met deze herziening emissiehandelssysteem halen we de klimaatakkoorden van Parijs niet

— Het Europees parlement heeft een herziening van het Europees Emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd, dat de EU in staat had moeten stellen haar beloften op de Klimaatconferentie van Parijs te kunnen nakomen.
Lees meer

2016

Europees parlement zorgt voor versnelde Europese bekrachtiging klimaatakkoord

— In aanwezigheid van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon gaf het Europees parlement in Straatsburg zonet groen licht voor een gemeenschappelijke Europese bekrachtiging van het Klimaatakkoord van Parijs. De…
Lees meer

Klimaatakkoord moet dringend geratificeerd worden

— De Europese sociaal-democraten roepen in de aanloop naar de G20 dit weekend in Hangzou de Europese leiders op om het klimaatakkoord van Parijs dringend te ratificeren. De grote wereldmachten, waaronder…
Lees meer

Europese Commissie moet meer doen om klimaatakkoord te honoreren

— Het is positief dat de Europese Commissie nu al werk maakt van de impact van de klimaatconferentie op het Europese beleid, maar met haar voorstellen zullen we de klimaatdoelstellingen helaas niet halen.
Lees meer

2015

Historisch akkoord opent de weg naar een koolstofvrije wereld

— Het akkoord van Parijs mag terecht historisch genoemd worden. De klimaatconferentie heeft duidelijk gemaakt dat alle regeringsleiders nu doordrongen zijn van de ernst van de uitdaging. De bereidheid om…
Lees meer

Lucht- en scheepvaart moeten dringend klimaatinspanning leveren

— Met een apart side event op de Klimaatconferentie in Parijs probeert het Europees parlement druk uit te oefenen op de onderhandelaars om ook de internationale lucht- en scheepvaart op te nemen…
Lees meer

​Europa zet België opnieuw met rode kaken inzake klimaatdoelstellingen

— Dat België in het kader van de taxshift niet meer gedaan heeft aan de fiscaliteit van bedrijfswagens is onbegrijpelijk, vooral nu de Europese Commissie ons land opnieuw met rode kaken zet in een landenrapportage…
Lees meer

Socialistische partijleiders lanceren 21 voorstellen voor komende klimaattop

— Vandaag en morgen komen de leiders van socialistische en sociaaldemocratische partijen uit alle Europese lidstaten in Parijs samen om er de ‘Verklaring van Parijs’ te ondertekenen. sp.a-voorzitter…
Lees meer

Ga jij naar de S&D Youth Climate Change Summit?

— De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. De strijd ertegen moet dat volgens ons ook zijn. Ook jongeren moeten daarbij betrokken worden, want hun stem is bepalend in…
Lees meer

Belgische regering moet kleur bekennen inzake klimaatambities

— Er is opnieuw heibel in het Europese huishouden, ditmaal over het standpunt dat de EU zal innemen op de belangrijke klimaatconferentie van Parijs eind dit jaar. Opnieuw ligt het probleem bij de lidstaten.Een…
Lees meer

Oslo desinvesteert in fossiele brandstoffen

— Oslo sluit zich aan bij de wereldwijde divestment-beweging en trekt zich terug uit al haar investeringen in fossiele brandstoffen. De Noorse stad wordt zo de eerste hoofdstad om een desinvesteringsagenda…
Lees meer

Europese consumptie verantwoordelijk voor wereldwijde illegale ontbossing

— Een vierde van alle landbouwproducten die afkomstig zijn van illegaal ontboste gebieden zijn bestemd voor de Europese Unie. Dat blijkt uit het rapport 'Stolen Goods - the EU's complicity in illegal tropical…
Lees meer

Liefde is: je terugtrekken uit de fossiele sector

— Vorige week maakte het grootste publieke beleggingsfonds ter wereld, het Noorse pensioenfonds GPFG bekend dat het zich heeft teruggetrokken uit risicovolle investeringen in ondermeer steenkool- en teerzandoliebedrijven.
Lees meer

2014

Ambitieuzere regelgeving milieu en fiscaliteit moet in 2015 op tafel liggen

— In de plenaire vergadering van het Europees parlement heeft de commissie haar werkprogramma voor 2015 voorgesteld. Daar is behoorlijk wat kritiek op gekomen, ondermeer van de sociaal-democraten die vooral…
Lees meer

Lima zet eerste stappen naar klimaatakkoord in Parijs

— Ik ben blij dat er na lange en moeilijke onderhandelingen in Lima alsnog een akkoord uit de bus is gekomen. Er is desalniettemin op dat er nog een lange weg af te leggen alvorens er volgend jaar in Parijs…
Lees meer

Europese milieu- en energieministers schrijven brief naar Europese Commissie.

— Deze straffe brief in verband met het werkprogramma van de Europese Commissie werd door een aantal milieu- en energieministers naar de Europese Commissie gestuurd. Ze pleiten voor het behoud van de aangekondigde…
Lees meer

Europa moet met een krachtige stem spreken op klimaatconferentie

— Op 1 december gaat de klimaatconferentie in Lima van start. Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg kwam ik tussen over het belang van een sterke en ambitieuze Europese stem…
Lees meer

Europese regeringsleiders stellen zwakke klimaat- en energiemaatregelen voor

— Zoals te verwachten viel, hebben de Europese regeringsleiders weinig ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen vastgelegd op de Europese Top in Brussel. Ze blijven onder de doelstellingen die het Europees…
Lees meer

Italiaans EU-voorzitterschap wil vetorecht tegen Europese energie- en klimaatwetgeving

— Europese lidstaten zouden in de toekomst hun veto kunnen stellen tegenover Europese wetgeving inzake klimaat en energie. Dat zou de teneur zijn van de Europese Raad, die vanavond het Europese standpunt…
Lees meer

Ontgoochelend antwoord van Juncker aan bezorgde Europese parlementsleden

— Jean-Claude Juncker, voorzitter-elect van de Europese Commissie, heeft geantwoord op de twee brieven van 46 Europese parlementsleden, waaronder ikzelf, die zich eerder ernstige zorgen hadden gemaakt over…
Lees meer

Duurzaam en ambitieus milieu- en energiebeleid voor Europa

— De afgelopen dagen ontving ik heel wat mails van bezorgde burgers in verband met de aanstelling van de Maltees Karmenu Vella als kandidaat Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme zaken en Visserij…
Lees meer

EU-lidstaten moeten naar klimaattop trekken met ambitieuzere doelstellingen

— In de plenaire vergadering van het Europees parlement zal ik vanavond de Europese regeringsleiders oproepen om ambitieuzere en afdwingbare doelstellingen te ondersteunen in de strijd tegen de klimaatverandering.
Lees meer

VS kiest voor ambitieus klimaatplan

— Maandag 2 juni zou wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als een historische dag voor het mondiale klimaatbeleid. President Barack Obama legt een ambitieus klimaatplan op tafel en kiest zo met de Verenigde…
Lees meer

​Automobielsector is geen vragende partij voor serieuze regels, maar lobbyt tegen die regel

— De eigenaar van een Renault sleept de autoconstructeur voor de rechtbank omdat zijn wagen meer verbruikt dan wat de brochure beloofde. Volgens Renault zijn autoconstructeurs vragende partij voor een nieuwe…
Lees meer

​Europees parlement gaat superbroeikasgassen bannen

— Het Europees parlement gaf vandaag haar finale goedkeuring aan het onderhandelde akkoord met de Europese Raad over de zogenaamde F-gasregelgeving. Deze bijzonder schadelijke broeikasgassen worden in de…
Lees meer

EU maakt nieuwe wagens tegen 2020 bijna een kwart schoner en zuiniger

— In Straatsburg stemde het Europees Parlement vandaag de richtlijn die de uitstoot van nieuwe wagens tegen 2020 moet beperken. Die beperking is cruciaal, omdat de transportsector verantwoordelijk is voor…
Lees meer

Europees Parlement geeft Barroso en Oëttinger lik op stuk

— Al enkele weken heerst er heel wat commotie rond het energie- en klimaatpakket voor 2030. Dit pakket is een verzameling van aanbevelingen en regelgevingen die de Europese energie- en klimaatacties voor…
Lees meer

Commissie lanceert beschamend lage energie en klimaatdoelstellingen

— De Europese Commissie is alsnog overstag gegaan voor de zware kritieken van milieuorganisaties en progressieve partijen in het Europees parlement inzake energie en klimaatdoelstellingen. Er komen nu toch…
Lees meer

Een windmolen om je smartphone op te laden

— Smitha Rao en J.C. Chiao, twee onderzoekers uit de Verenigde Staten, ontwikkelen op vraag van het Taiwanese technologiebedrijf WinMems een mini-windmolen van amper 1.8 millimeter. Volgens hen zal de windmolen…
Lees meer

Europees parlement eist bindende doelstellingen voor klimaat- en energiebeleid

— Er komen bindende doelstellingen voor het klimaat- en energiebeleid dat de Europese Unie tegen 2030 wil uitrollen. Althans, als het van het Europees parlement afhangt, want de Europese Commissie moet haar…
Lees meer

2013

EU schakelt schadelijke airco en koelingen uit

— Tussen de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Raad werd gisteren een akkoord bereikt over de zogenaamde F-gas regelgeving die betrekking heeft op fluorhoudende broeikasgassen. Daaronder…
Lees meer

Uitzonderlijke maatregel goedgekeurd om emissiehandel te redden

— Vandaag heeft de plenaire vergadering van het Europees parlement haar goedkeuring gegeven aan een voorstel dat Europese emissiehandelsysteem voor broeikasgassen (ETS) moet stabiliseren, door de veiling…
Lees meer

EP speelt haar voortrekkersrol in klimaatbeleid kwijt

— Van 11 tot 22 november vindt de jaarlijkse en intussen 19de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats in Warschau. De aanbevelingen die vanuit het Europees parlement komen werden danig afgezwakt…
Lees meer

Lidstaten torpederen onder druk van Merkel CO2-doelstellingen auto’s

— De Europese milieuministers hebben gisteren een Europese overeenkomst getorpedeerd die de uitstoot van nieuwe wagens wilde beperken tot 95 g CO2 per kilometer tegen 2020. Het Europees parlement, de Commissie…
Lees meer

Emissiehandel voorlopig gered

— Na een eerste en mislukte poging in april (zie eerder artikel) slaagde het Europees parlement er gelukkig dan toch in om de nodige steun te verlenen aan de Europese Commissie en haar klimaatcommissaris…
Lees meer

Belgische chocolatier wint prijs met duurzame chocolade.

—  Belvas, een jong bedrijf uit Henegouwen, heeft de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2013 gewonnen. De eerste ecologische fairtradechocolatier in Noord-Europa deed dat met een duurzame en ecologische…
Lees meer

Nieuw rapport eist drastische maatregelen tegen klimaatopwarming

—  Deze week publiceerde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een nieuw rapport over de trends in de klimaatverandering. Volgens de organisatie moeten overheden drastische maatregelen nemen om…
Lees meer

Tweede Belg aangeduid als klimaatambassadeur van Al Gore

—  Voormalig Amerikaans vicepresident en klimaatgoeroe Al Gore heeft een tweede Belg geselecteerd om deel uit te maken van het wereldwijde Climate Leadership Corps. Het gaat om Ignace Schops, directeur…
Lees meer

Europees parlement legt nieuwe uitstootnormen auto’s vast

— In 2020 mag de gemiddelde CO2-uitstoot van de Europese autovloot – meer bepaald nieuwe wagens die na 2020 verkocht worden - nog slechts 95 gram per kilometer zijn. Dat werd bevestigd in de milieucommissie…
Lees meer

En wat met de gevolgen van de koolstofzeepbel

— Serge de Gheldere, Vlaams klimaatambassadeur van Al Gore, en Roger Cox, auteur van een boek over de oliekrimp en de klimaatverandering, trekken aan de alarmbel over het huidige energie- en klimaatbeleid.
Lees meer

Niet enkel klimaat maar ook klimaatbeleid is nu in crisis

— Het Europees parlement heeft, na zware druk van de lobby van energie-intensieve bedrijven, de zogenaamde back-loading van de Europese emissiehandel weggestemd. Nu is niet enkel het klimaat in crisis, maar…
Lees meer

Energie-intensieve industrie lobbyt voor lage CO2-prijzen

—  De Europese Commissie wil het systeem van emissiehandel even on hold zetten. De prijzen voor de uitstootrechten van CO2 zijn zo erg gedaald, dat het hele Europese emissiehandelsysteem in gevaar is.
Lees meer

Europees Groenboek energie en klimaatbeleid weinig ambitieus

— De Europese Commissie heeft vandaag haar Groenboek over het energie- en klimaatsbeleid voor 2030 voorgesteld. Helaas zijn de voorstellen vaag en getuigen ze van een gebrek aan ambitie en daadkracht. Nochtans…
Lees meer

Niemand zit nog te wachten op een dure, vervuilende en brandstofverslindende wagen

— Na moeilijke onderhandelingen werd er vandaag in de commissie Energie en Industrie van het Europees parlement gestemd over de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens. Wij willen ambitieuze nieuwe doelstellingen…
Lees meer

Autoconstructeurs knoeien met officiële cijfers CO2-uitstoot en brandstofverbruik

—  Auto’s zijn de laatste jaren veel zuiniger geworden. Althans, dat vertellen de autoconstructeurs ons. Maar ze belazeren ons. Er wordt behoorlijk geknoeid met de officiële tests om de auto…
Lees meer

1 2