Klimaatrapport: Europa én lokale besturen moeten dringend tandje bijsteken

In steden en gemeenten kwamen afgelopen zondag tienduizenden mensen op straat om ‘schone’ lucht te eisen. Bij de bevolking is er een groeiend draagvlak om de uitstoot van de verbranding van fossiele brandstoffen aan banden te leggen. Die uitstoot heeft uiteraard niet enkel een impact op de gezondheid, maar ook op de klimaatopwarming die we volgens het nieuwe IPPC rapport maar niet onder controle krijgen. “Het wordt dringend tijd om zowel op lokaal, Europees als wereld-niveau heel wat versnellingen hoger te schakelen. Duurzame versnellingen,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

“Het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de Verenigde naties (IPCC) toont het grote verschil aan tussen een planeet die met 2°C of meer opwarmt en een wereld die de opwarming beperkt kan houden tot de 1,5°C. De aanpak van klimaatopwarming is een grensoverschrijdend probleem waarin de EU niet enkel een belangrijke rol te spelen heeft, maar ook het voortouw moet nemen. Dit rapport moet de Europese Commissie aansporen om dringend met een nieuwe 2050 strategie af te komen. De oude “energy road map” dateert nog van voor het klimaatakkoord van Parijs en was op het 2°C scenario gebaseerd. We vragen Commissie om voor de volgende klimaatconferentie in Polen (COP24 ) een “Paris-proof” langetermijnstrategie te communiceren die vóor 2050 al leidt tot net-zero CO2 emissies. Dat betekent dat er tegen dan evenveel CO2 de atmosfeer mag ingaan, als er ook wordt uitgehaald. Het nieuwe IPCC rapport leert ons ook dat de Commissie en de lidstaten de “bijdrage” van de EU aan het akkoord van Parijs - de zogenaamde nationaal bepaalde bijdrage - moeten optrekken van 40 procent reductie naar minstens 50 procent zoals de Europese sociaal-democraten vragen. Die verhoging van de bijdrage van de Unie wordt trouwens morgen besproken op de Raad van Leefmilieuministers. Die mogen niet ontgoochelen. Europa moet internationaal het voortouw blijven nemen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatopwarming en België mag in de Europese strijd niet langer aan de staart blijven hangen.” 

“Het zijn vaak de Europese lidstaten die op de rem gaan staan als het gaat over klimaatopwarming en luchtkwaliteit. Ze gebruiken daarvoor argumenten - zoals mogelijke schade aan de economie - die door het IPCC rapport ontkracht worden. Ondertussen leeft de problematiek wel bij de bevolking. ‘Lucht’ is zelfs in onze steden een belangrijk thema geworden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale besturen kunnen, net zoals de Unie, ook veel doen. In Antwerpen heeft sp.a bijvoorbeeld een plan voorgesteld om de haven - verantwoordelijk voor 14 procent van de broeikas-uitstoot in België - tegen 2040 klimaatneutraal te maken. Dat ligt volledig in lijn met de bevindingen van het VN-klimaatpanel. Als je Antwerpen, dat de grootste en meest energie-intense chemiecluster van Europa herbergt, tegen 2040 klimaatneutraal kan maken, dan moet dat ook elders lukken.”