Klimaatakkoord moet dringend geratificeerd worden

De Europese sociaal-democraten roepen in de aanloop naar de G20 dit weekend in Hangzou de Europese leiders op om het klimaatakkoord van Parijs dringend te ratificeren. De grote wereldmachten, waaronder de EU - traditionele voortrekker van het klimaatbeleid - moeten hun beloften nakomen, zodat vóor de volgende klimaatconferentie in november de ratificatie kan plaats vinden. Ook België dreigt het Verdrag niet tijdig te zullen ratificeren.

De G-20 in China van komend weekend moet dringend nieuwe impulsen geven aan de strijd tegen de klimaatverandering. We hebben in Parijs een krachtig en hoopvol klimaatakkoord bereikt met 180 landen, maar nu moeten minstens 55 landen die samen meer dan 55 procent van de broeikasgassen uitstoten dat Verdrag ratificeren. Voorlopig hebben slechts 23 landen dat gedaan, samen goed voor zo’n kleine 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Grote wereldmachten zoals China, de VS, Rusland, India én de EU hebben het Verdrag nog niet geratificeerd. Ratificering is belangrijk omdat pas daarna met de implementering van het Verdrag kan gestart worden en het echte werk kan beginnen.

Het ratificeringsproces voor de EU is complex, want niet enkel de Unie, maar ook alle lidstaten apart moeten het Verdrag ratificeren. De lidstaten hebben allemaal beloofd om dat snel te doen, maar voorlopig is daar niet zo veel van te merken. De procedures lopen in de lidstaten. België heeft het Verdrag ook nog niet geratificeerd en dreigt dat proces ook niet te kunnen afronden voor de cruciale klimaatconferentie van wereldleiders in Marokko (COP22) waarop de maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering verder geïmplementeerd moeten worden.

Wij zijn erg bezorgd om deze vertragingen. Het nieuws dat ons de laatste weken en maanden bereikt over klimaatverandering is somber. Volgens recente wetenschappelijke gegevens was 2015 het warmste jaar ooit en het ziet er naar uit dat 2016 dat record opnieuw zal breken. Dat betekent méér droogte, gletsjers die sneller smelten, een toename van branden en overstromingen én van het aantal klimaatvluchtelingen. Regeringen moeten nu hun beloften nakomen. Er is geen tijd te verliezen.

We hebben in Parijs een baanbrekend klimaatakkoord bereikt. De uitvoering daarvan is niet enkel goed voor de planeet, het zal ook het aantal investeringen in de koolstofarme economie doen toenemen en op die manier nieuwe jobs en kansen creëren. Het was alvast de bedoeling dat de ratificatie van het Verdrag voor de COP22 die in november in Marokko plaats vindt, zou gebeuren. Europa, dat altijd een pionier is geweest in de strijd tegen klimaatverandering, dreigt daar met rode kaken aan de onderhandelingstafel te zitten.