Italiaans EU-voorzitterschap wil vetorecht tegen Europese energie- en klimaatwetgeving

Klimaatvoorstel op Europese Raad is onaanvaardbaar

Europese lidstaten zouden in de toekomst hun veto kunnen stellen tegenover Europese wetgeving inzake klimaat en energie. Dat zou de teneur zijn van de Europese Raad, die vanavond het Europese standpunt bepaalt in voorbereiding van de klimaattoppen in Lima en Parijs. Een absolute schande. Dat betekent dat één onwillige lidstaat het volledige Europese klimaatbeleid kan blokkeren. Als de Raad deze beslissing neemt, betekent dit zowat het einde van het Europese klimaatbeleid.

De meeste Europese wetgeving wordt goedgekeurd met een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid, maar bij de aanvang van de Europese Top die vandaag in Brussel is gestart, ligt er een voorstel op tafel waaruit blijkt dat dat in de toekomst voor het energie- en klimaatbeleid niet meer zal gelden. Alle 28 lidstaten moeten akkoord gaan als er in 2015 in Parijs afspraken gemaakt worden over de strijd tegen de klimaatverandering. Het ideale recept om elke Europese beslissing inzake klimaatbeleid te kelderen. Dat betekent ook dat beslissingen van het Europees parlement er eigenlijk niet meer toe doen. Eén ‘neen’ is immers voldoende om elke vooruitgang op het vlak van klimaat- en energiebeleid tegen te houden. De lidstaten zetten ook de nieuwe commissie Juncker voor schut. Die had immers grote ambities getoond inzake duurzaamheidsbeleid. Maar met een Raad die alles naar goeddunken kan blokkeren, wordt ook de Commissie zo goed als machteloos. Ik hoop dat voldoende regeringsleiders die vanavond knopen zullen doorhakken over het Europese standpunt dat verdedigd zal worden op de klimaattoppen van Lima en Parijs, dit vetorecht resoluut zullen afwijzen. Zoniet, is dit een ramp, niet enkel voor de Europese bevolking, maar voor de hele wereld.

Sowieso waren de ambities van de lidstaten al niet zo hoog. Waar het parlement een bindende, minimale reductie van 40 procent voor broeikasgassen had voorgesteld, 40 procent méér energie-efficiëntie en een aandeel van 30 procent hernieuwbare energie tegen 2030, hadden de lidstaten in hun voorbereidende teksten voor de Europese Top die doelstellingen al afgezwakt. 

Het Italiaanse voorzitterschap wilde in het oorspronkelijker voorstel voor de lidstaten 40 procent reductie van broeikasgassen (bindend en met doelstellingen per lidstaat), 30 procent extra energie-efficiëntie en een aandeel van 27 procent hernieuwbare energie in de totale energiemix van de Unie. Maar die doelstellingen blijken in de uren voor de onderhandelingen alweer afgezwakt. De doelstellingen voor energie-efficiëntie werden afgezwakt tot 27 procent en zullen niet bindend zijn. Ook de doelstellingen voor hernieuwbare energie zijn in het voorstel niet bindend. Er komen ook geen specifieke nationale doelstellingen voor energie-efficiëntie of hernieuwbare energie. Dat betekent dat lidstaten geen eigen verantwoordelijkheid hebben om de Europese doelstellingen te halen.

Ik hoop dat tijdens het diner in Brussel vanavond, waar de regeringsleiders hun definitieve standpunt zullen bepalen, het gezond verstand zal terugkeren. Europa moet naar de klimaattoppen gaan met ambitieuze doelstellingen en een voortrekkersrol blijven spelen inzake klimaatbeleid.