Europese consumptie verantwoordelijk voor wereldwijde illegale ontbossing

Een vierde van alle landbouwproducten die afkomstig zijn van illegaal ontboste gebieden zijn bestemd voor de Europese Unie. Dat blijkt uit het rapport 'Stolen Goods - the EU's complicity in illegal tropical deforestation' van Fern, een Nederlandse stichting op Europees niveau een coördinerende rol speelt in ngo-acties rond ontbossing. Dat de Europese import van grondstoffen als palmolie, soja, vlees en leer een groot aandeel had in de wereldwijde ontbossing, was reeds langer gekend. De cijfers van Fern tonen nu ook voor het eerst aan hoeveel van die ontbossing illegaal gebeurde. 

De cijfers in het rapport zijn verwoestend voor de rol van Europese Unie. De voorbije vijftien jaar werd wereldwijd elke twee minuten een voetbalveld bos illegaal gekapt voor goederen bestemt voor Europese import. In 2012 goed voor 6 miljard euro aan producten of ongeveer 10 euro per Europese burger. Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanië zijn volgens de Nederlandse ngo de grootste consumenten.

De gevolgen van die illegale ontbossing is niet alleen vernietigend voor het milieu, volgens Fern draagt ze bovendien ook bij aan corruptie, verlies van broodwinning, geweld en mensenrechtenschendingen. Fern pleit nu voor een Europees actieplan tegen ontbossing, dat over verschillende beleidsdomeinen heen een lans moet breken voor een handel in legaal en duurzaam geproduceerde grondstoffen. 

Naar aanleiding van de publicatie van dit rapport heb ik de Europese Commissie gevraagd of zij op de hoogte waren van deze cijfers en welke stappen ze nu zullen ondernemen om dit probleem op Europees niveau aan te pakken. Mijn volledige vraag aan de Europese Commissie kan je hieronder raadplegen. 

Het volledige rapport 'Stolen Goods - the EU's complicity in illegal tropical deforestation' kan je downloaden via deze link