Europese Commissie moet meer doen om klimaatakkoord te honoreren

Het is positief dat de Europese Commissie nu al werk maakt van de impact van de klimaatconferentie op het Europese beleid, maar met haar voorstellen zullen we de klimaatdoelstellingen helaas niet halen. De Europese doelstellingen zijn te laag om de klimaatopwarming ver beneden de 2° Celsius te houden. Er zijn grotere inspanningen nodig.

Tijdens een bespreking in januari van de Klimaatconferentie van Parijs in het Europees parlement met de bevoegde commissaris Canete en Franse minister van buitenlandse zaken Fabius, had ik al gezegd dat Europa haar klimaatdoelstellingen moet aanscherpen. 

De doelstellingen werden vastgelegd met een klimaatopwarming van 2° Celsius voor ogen. Maar voortschrijdend wetenschappelijk inzicht heeft ons doen inzien dat 2° Celsius onvoldoende is. Daarom werd op de Klimaatconferentie van Parijs beslist dat we wereldwijd de klimaatopwarming ‘behoorlijk onder de 2° Celsius’ moeten houden. Het cijfer 1,5° Celsius wordt daarbij telkens geciteerd. Dat betekent dat we onze uitstoot tegen 2050 niet met 80 moeten afbouwen, maar met 95 procent. Dat betekent ook dat we de tussentijdse doelstellingen voor 2030 moeten aanscherpen. Nu liggen die op een reductie van 40 procent, maar dat zal dus lang niet voldoende zijn.

Ik vind het jammer dat de Europese Commissie het in Parijs afgesproken ‘opkrikmechanisme’, waarbij periodiek de doelstellingen worden ‘opgekrikt’ als dat nodig blijkt om ‘ver beneden de 2° Celsius’ te blijven, nu al niet toepast. Europa moet haar historische rol als voortrekker inzake klimaatbeleid aanhouden. In Parijs lag de EU aan de basis van de zogenaamde High Ambition Group die gezorgd heeft voor een ambitieus klimaatakkoord. Europa moet verder gaan op die weg. In Parijs is duidelijk geworden dat het fossiele tijdperk ten einde loopt en dat investeringen hoe langer hoe meer gaan naar hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Europa moet vandaag inzetten op de competitieve voorsprong die de Unie heeft in die domeinen.

De communicatie van de Commissie zal vrijdag besproken worden door de milieuministers van de Europese lidstaten