​Europees parlement gaat superbroeikasgassen bannen

Het Europees parlement gaf vandaag haar finale goedkeuring aan het onderhandelde akkoord met de Europese Raad over de zogenaamde F-gasregelgeving. Deze bijzonder schadelijke broeikasgassen worden in de Unie nu stelselmatig afgebouwd.  

F-gassen zijn fluorhoudende broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld het SF6, dat voor het klimaat meer dan 23.000 keer schadelijker is dan CO2 en enkele duizenden jaren onaangetast in de atmosfeer overeind blijft. Toepassingen van deze gassen zijn erg breed, maar ze zijn voornamelijk te vinden in koelsystemen en airco's, schuimen, elektrische schakelingen en brandbestrijding. Met uitzondering van een aantal gassen waarvoor de alternatieven vandaag nog onzeker zijn, kiest Europa er resoluut voor om schadelijke gassen te bannen ten voordele van meer duurzame, natuurlijke en klimaatvriendelijkere alternatieven.   

In het verleden werden heel wat gassen die de ozonlaag aantasten vervangen door deze F-gassen, die weliswaar de ozonlaag sparen, maar een stevige impact blijken te hebben als broeikasgas.   Dit akkoord is een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering. Hoewel het erg complexe en technische materie lijkt, gaat het hier over regelgeving met een grote impact. De gassen zijn in vergelijking met de klassieke broeikasgassen zoals CO2 en methaan veel minder aanwezig, maar hun impact per deeltje is tot duizenden keren sterker en ze blijven veel langer actief in de atmosfeer.   

Heel wat Europese producenten maken nu al alternatieven voor deze meest schadelijke gassen, die bovendien vaak buiten de EU worden geproduceerd en worden ingevoerd. Dit is een echt win-win beslissing. De nieuwe regels zijn goed voor het klimaat en we geven er de Europese bedrijven een sterkere positie in de markt mee. Bovendien zit er ook een voordeel bij voor de consumenten: in heel wat gevallen gebruiken de meer natuurlijke gassen minder energie, waardoor toestellen ook zuiniger worden.   Met een afbouw van HFCs in kleine aircosystemen en een lijst van industriële koeltoepassingen, kunnen de komende tien jaar de F-gas emissies met 40 procent gereduceerd worden. Een gedetailleerd uitdoofscenario met productiequota vermindert deze superbroeikasgassen met 80 procent tegen 2030. Voor een volledig verbod op het gebruik van F-gassen in kleine ‘huis-airco's’ werd echter geen akkoord gevonden.