Europees parlement zorgt voor versnelde Europese bekrachtiging klimaatakkoord

In aanwezigheid van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon gaf het Europees parlement in Straatsburg zonet groen licht voor een gemeenschappelijke Europese bekrachtiging van het Klimaatakkoord van Parijs. De Unie houdt gelukkig de lidstaten bij de les. Hoewel de meeste lidstaten nog elk apart het Klimaatakkoord moeten ratificeren, zorgt een Europees bekrachtigingsbesluit ervoor dat het akkoord tijdig in werking kan treden.

Het Klimaatakkoord van Parijs is een historische en juridisch afdwingbare overeenkomst tussen 187 landen om de temperatuurstijging ver beneden de 2 graden te houden. “Het is een belangrijke stap, niet alleen om een voor de mens gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan maar ook om de transitie te kunnen maken naar een duurzame, klimaatneutralen wereldeconomie. In het akkoord zijn ook maatregelen opgenomen om vanaf 2023 elke vijf jaar een balans op te maken van de klimaatinspanningen én ze desgevallend nog te verscherpen.

Klimaatverandering is een grensoverschrijdende uitdaging en daarom is het Europese voornemen om gezamenlijk op te treden de enige juiste beslissing. Het is nu te hopen dat de regeringsleiders, die dat gezamenlijke, solidaire optreden onderling hebben goedgekeurd in de Raad, dat ook in hun eigen lidstaat zullen verdedigen en niet opnieuw in een nationaal-egoïstisch discours zullen vervallen. Het Europees parlement roept de lidstaten op om de bekrachtiging van het akkoord voor het einde van 2016 af te ronden. Voor ons land, dat Europees steeds bij de laatste lidstaten is om klimaatverplichtingen na te komen, vormt dat een uitdaging.

Het zal ook nodig zijn om op Europees niveau solidair te zijn met Centraal- en Oost-Europese lidstaten zoals Polen die een verouderde energie-infrastructuur hebben en voor wie de omslag naar een klimaatneutrale economie een grotere inspanning zal eisen. We moeten landen als Polen helpen om versneld de omslag te maken, zodat ze mee de Europese voortrekkersrol kunnen ondersteunen. De Europese sociaal-democraten pleiten daarom voor een ‘rechtvaardig transitiefonds’ (just transition fund) dat gebruikt kan worden om de betrokken lidstaten te helpen de transitie te maken en werknemers uit de getroffen industrieën om te scholen zodat ze aan de slag kunnen in koolstofarme sectoren.

Hoewel de bekrachtiging van het Klimaatakkoord van Parijs een belangrijke stap is, gaat het slechts over woorden op papier. De grote uitdaging is de omzetting van de doelstellingen in daadwerkelijk beleid, in de afbouw van fossiele brandstoffen én versnelde investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het zal onmogelijk zijn als we, zoals in ons land, voortdurend op de rem staan om de noodzakelijke transitiemaatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren.