Europees Parlement zet licht op groen voor Europese klimaatwet

Vandaag zet het Europees Parlement het licht op groen voor de Europese klimaatwet. “We verankeren een ambitieuze en haalbare doelstelling in onze wetgeving: een klimaatneutraal Europa tegen 2050,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “De klimaatwet zorgt voor duidelijkheid en investeringszekerheid. We weten waar we heen moeten, nu moeten we die transitie op alle niveau’s waarmaken.”

Een klimaatneutraal Europa tegen 2050 en minimaal 55% uitstootreductie tegen 2030. Dat staat in de Europese klimaatwet die vandaag finaal door het Europees Parlement wordt goedgekeurd. “De afgelopen jaren hebben heel wat bezorgde burgers, wetenschappers en klimaatorganisaties op heel wat verschillende manieren, van de klimaatzaak tot de klimaatmarsen, aan de alarmbel getrokken met de vraag voor een ambitieuzer klimaatbeleid.  Wel, de Europese Unie heeft alvast geluisterd,” zegt Van Brempt. “Dit compromis is het resultaat van lange en intense onderhandelingen met de Raad en de Commissie. Enkele jaren geleden was het ondenkbaar geweest dat we vandaag deze klimaatwet zouden goedkeuren. Een resultaat waar we tevreden over mogen zijn.” 

Lidstaten zullen vanaf nu tweejaarlijks een voortgangsrapport moeten indienen over de vooruitgang die ze hebben geboekt in de transitie naar klimaatneutraliteit. Bovendien komt er een wetenschappelijke raad die moet evalueren of de Europese lidstaten op de goede weg zijn om de doelstellingen te halen en die het Europese klimaatbeleid zal toetsen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. “Is dat niet het geval, dan zullen de lidstaten hun beleid moeten aanscherpen,” zegt Van Brempt. Er is ook een akkoord over het invoeren van een ‘broeikasgasbudget’ of ‘koolstofbudget’ voor de periode 2030 – 2050. “Dergelijk budget geeft ons een duidelijke indicatie van wat we maximaal mogen uitstoten om de door ons opgelegde doelstellingen te halen. Kortom, ambitieus beleid met duidelijke doelstellingen én een sterke wetenschappelijke onderbouw.”

Volgens Van Brempt is de invoering van de klimaatwet meer dan een belangrijk signaal. “Ambitieus klimaatbeleid wordt heel vaak, ook door sommige politici in dit land, weggezet als onhaalbaar of een last, maar het tegendeel is waar. Dit biedt ons enorm veel opportuniteiten voor de toekomst, niet enkel op vlak van klimaat, maar ook op vlak van gezondheid, welzijn en onze economie,” zegt Van Brempt. “Sterker nog, de industrie is zelf vragende partij. Met een bindende doelstelling creëren we investeringszekerheid voor onze bedrijven en stimuleren we duurzame innovatie. Ook in sectoren waar dat niet even evident is.”

Hoe de transitie naar een klimaatneutraal Europa eruit zal gaan zien, krijgt volgens Van Brempt in de volgende jaren vorm. “Innovatie is de motor van deze transitie, maar ook het beleid moet een duidelijk kader creëren. Met de Europese Green Deal heeft de Europese Unie haar klimaatambities op scherp gezet,” zegt Van Brempt. “Binnenkort komt de Europese Commissie met een eerste pakket aan voorstellen die die ambitie ook in beleid moeten omzetten. Er ligt nog heel wat werk op de plank.”