Europees-parlement roept klimaat-noodtoestand uit

Het Europees parlement in Straatsburg heeft zopas met een grote meerderheid de klimaat-noodtoestand uitgeroepen. “Een belangrijk, historisch signaal,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

Het uitroepen van de klimlaat-noodtoestand is uiteraard slechts een symbolische, diplomatieke daad, maar het wijst op een belangrijke mentaliteitswijziging bij beleidsvoerders,” zegt Van Brempt. “Die veranderende houding zie je al in het werkprogramma van de Commissie Von der Leyen, in de omvorming van de Europese Investeringsbank naar een klimaatbank en zelfs nu in de voorstellen van Christine Lagarde voor de Europese Centrale Bank die meer aandacht wil voor klimaatverandering.”

“Met de verklaring toont het parlement dat ze de oproep van de klimaatjongeren gehoord heeft én dat ze actie wil ondernemen. Het parlement volgt ook het standpunt van 11.258 wetenschappers die in november in het tijdschrift BioScience verklaarden dat we ons in een “klimaatnoodtoestand” bevinden."

“Ondertussen hebben wereldwijd ook al 1.195 steden en gemeenten in 25 landen de klimaat-noodtoestand uitgeroepen. In die jurisdicties wonen samen 454 miljoen mensen. Nu het Europees parlement, dat 500 miljoen Europeanen vertegenwoordigt, als eerste grote regio in de wereld hetzelfde heeft gedaan, verdubbelt dat aantal.”

In de aanloop naar de stemming werd er heftig gediscussieerd over het begrip ‘noodtoestand’ of emergency. “De christendemocraten wilden enkel spreken over een climate urgency,” zegt Van Brempt. “Maar urgency verwijst naar iets wat dringend is zoals in: we moeten dringend een brandverzekering nemen. Emergency zegt: het huis staat in brand. Voor ons was het uiterst belangrijk dat we dat signaal geven. De klimaatproblematiek is volop aan de gang en er vallen vandaag al slachtoffers, meestal de zwakste mensen.”

“Het parlement keurde ook een resolutie goed over de volgende klimaatconferentie die maandag start in Madrid waarin wordt opgeroepen om de klimaatambities te verhogen. Het voorstel om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen naar 55 procent ten opzichte van het niveau van 1990 werd eveneens met een ruime meerderheid goedgekeurd. Vandaag ligt dat plafond nog op 40 procent. De nieuwe Commissie had voorgesteld om het ambitieniveau op te trekken naar 50 tot 55 procent. Het parlement maakt nu duidelijk dat het minstens 55 procent moet zijn.”