​Europa zet België opnieuw met rode kaken inzake klimaatdoelstellingen

Dat België in het kader van de taxshift niet meer gedaan heeft aan de fiscaliteit van bedrijfswagens is onbegrijpelijk, vooral nu de Europese Commissie ons land opnieuw met rode kaken zet in een landenrapportage over klimaat- en energiedoelstellingen. We halen ondermeer onze doelstellingen om de uitstoot in de transportsector te verminderen, niet. Ik verwijs naar de beslissing van Arcelor Mittal om al haar werknemers een bedrijfswagen cadeau te doen.

Om de energieveiligheid van Europa te verzekeren en klimaatdoelstellingen te bereiken, besliste Europa ondermeer om van haar 28 energiemarktjes één Europese energie-unie te maken. Negen maanden na de lancering van dat project geeft de Europese Commissie een stand van zaken over die Energy Union, waarbij ook voor het eerst een landenrapportage hoort. Daarin schetst de Commissie de vorderingen van de lidstaten inzake het bereiken van de zogenaamde 20-20-20 doelstellingen. Van de 28 lidstaten zijn er vier die hun nationale doelstellingen voor de sectoren die buiten het emissiehandelssysteem vallen - transport, gebouwen en landbouw - niet halen. Ons land zit daar bij. Nadat we op het Europese forum al een belabberd figuur sloegen omdat de federale regering en de deelregeringen maar geen klimaatakkoord kunnen bereiken, staan we opnieuw met het schaamrood op de wangen. 

België moet tegen 2020 in die sectoren een emissievermindering van -15 procent realiseren, maar haalt dat volgens de Commissie dus niet. Het is dan ook onbegrijpelijk dat we in het kader van de tax shift niets hebben willen doen aan de fiscaliteit van bedrijfswagens. Dat er in ons land zoveel gesubsidieerde bedrijfswagens rondrijden, doet het halen van onze doelstellingen in transport uiteraard geen deugd. Wel integendeel, het zet België verder op het foute spoor, zoals vandaag nog bleek toen bekend werd dat Arcelor Mittal al haar 4700 werknemers een bedrijfswagen zal geven.  Er moet ook meer geïnvesteerd worden in het gebouwenpark. “We moeten meer investeren in de ontwikkeling van warmtenetten om gebouwen te verwarmen via restwarmte, in geothermie en in het isoleren van gebouwen.

Het rapport van de Europese Commissie heeft ook goed nieuws voor ons land. De geplande interconnecties van Elia, die ons hoogspanningsnet beter moeten verbinden met dat van buurlanden worden als ‘projecten van gemeenschappelijk belang’ aangeduid. Dat betekent dat ze kunnen rekenen op extra Europese steun. Het gaat om de NEMO-verbinding met Groot-Brittannië, de BRABO-verbinding met Nederland en de ALEGRO-verbinding met Duitsland. Dat is goed nieuws voor onze bevoorradingszekerheid. Zo kunnen we gebruik maken van de overschotcapaciteit in Nederland of op overschotmomenten goedkopere groene Duitse stroom importeren. Dat betekent ook dat het langer open houden van Doel 1 en 2 geen enkele zin meer heeft.