EU schakelt schadelijke airco en koelingen uit

Tussen de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Raad werd gisteren een akkoord bereikt over de zogenaamde F-gas regelgeving die betrekking heeft op fluorhoudende broeikasgassen. Daaronder bevindt zich bijvoorbeeld een gas als SF6, dat voor het klimaat meer dan 23.000 keer schadelijker is dan CO2 en enkele duizenden jaren onaangetast in de atmosfeer overeind blijft. Toepassingen van deze gassen zijn erg breed, maar ze zijn voornamelijk te vinden in koelsystemen en airco's, schuimen, elektrische schakelingen en brandbestrijding. Met uitzondering van een aantal gassen waarvoor de alternatieven vandaag nog onzeker zijn, kiest Europa er resoluut voor om schadelijke gassen te bannen ten voordele van meer duurzame, en meer klimaatvriendelijk alternatieven.

In het verleden werden heel wat gassen die de ozonlaag aantasten vervangen door deze F-gassen, die weliswaar de ozonlaag sparen, maar een stevige impact blijken te hebben als broeikasgas.

Dit akkoord is een belangrijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering. Hoewel het erg complexe en technische materie lijkt, gaat het hier over regelgeving met een grote impact. De gassen zijn in vergelijking met de klassieke broeikasgassen zoals CO2 en methaan veel minder aanwezig, maar hun impact per deeltje is tot duizenden keren sterker.

Heel wat Europese producenten maken nu al alternatieven voor deze meest schadelijke gassen, die bovendien vaak buiten de EU worden geproduceerd en worden ingevoerd. Dit is een echt win-win beslissing. De nieuwe regels zijn goed voor het klimaat en we geven er de Europese bedrijven een sterkere positie in de markt mee. Bovendien zit er ook een voordeel bij voor de consumenten: in heel wat gevallen gebruiken de meer natuurlijke gassen minder energie, waardoor toestellen ook zuiniger worden.

Met een afbouw van HFCs in kleine aircosystemen en een lijst van industriële koeltoepassingen, kunnen de komende tien jaar de F-gas emissies met 40 procent gereduceerd worden. Een gedetailleerd uitdoofscenario met productiequota vermindert deze superbroeikasgassen met 80 procent tegen 2030. Een volledig verbod op het gebruik van F-gassen in kleine ‘huis-airco's’ werd door de Raad echter niet gesteund.

Mijn voorstel om fluorhoudende gassen uit brandbestrijding volledig te bannen, omdat de alternatieven hiervoor nu al marktrijp, ruim voorhanden en bovendien uit Europese productie beschikbaar zijn (o.a. bij 3M in Zwijndrecht), bleef maandenlang in de teksten overeind, maar sneuvelde op de valreep onder druk van de lidstaten die het aantal ‘verboden’ tot een minimum wilden beperken.