EU-lidstaten moeten naar klimaattop trekken met ambitieuzere doelstellingen

Onze generatie politici moet nu handelen, willen we de generaties na ons nog recht in de ogen kunnen kijken

In de plenaire vergadering van het Europees parlement zal ik vanavond de Europese regeringsleiders oproepen om ambitieuzere en afdwingbare doelstellingen te ondersteunen in de strijd tegen de klimaatverandering. Europa kan het zich niet permitteren zijn leidinggevende rol in het klimaatdebat te verliezen. 40 procent reductie van broeikasgassen, 40 procent energie-efficiëntie en 30 procent hernieuwbare energie tegen 2030 zijn minimale doelstellingen.

Pas gisteren werd bekend dat de vorige augustusmaand wereldwijd de warmste is die we ooit konden meten. Bovendien weten we dat 13 van de 14 warmste jaren ooit plaatsvonden in de 21ste eeuw. Het zijn maar twee recente wetenschappelijke gegevens, die bovenop een stapel van steeds meer onweerlegbare bewijzen terecht komen die verduidelijken dat de klimaatverandering nu al bezig is. We spreken al lang niet meer over het vermijden ervan, maar over pogingen om verdere opwarming van de aarde te beperken en over noodzakelijke maatregelen om de impact van de veranderingen die zich nu al voordoen, te beperken.

Daarom wordt de klimaatconferentie in Lima in december, waarop ze zelf zal aanwezig zijn, cruciaal. Er is dringend nood aan ambitieuze, heldere, afdwingbare en controleerbare engagementen van alle wereldspelers zodat we de basis kunnen leggen voor wat de Klimaatconferentie van de laatste kans dreigt te worden, namelijk die in Parijs in december 2015. Ik roep de Europese leiders op om massaal aanwezig te zijn op de voorbereidende klimaattop die Ban Ki-Moon volgende week in New York organiseert. Onze bevolking verwacht dat haar politieke vertegenwoordigers hier mee bezig zijn. Overal in de wereld worden volgend weekend klimaatmarsen gehouden; de publieke opinie zet de strijd tegen de klimaatverandering weer hoog op de agenda. Het is belangrijk dat we dit ernstig nemen. Het gebrek aan klimaatactie wordt niet langer getolereerd door de mensen die we vertegenwoordigen.

Ook Europa moet dringend in eigen boezem kijken. We hebben dringend een duidelijk eigen doel voor emissiereductie nodig, zo niet ondermijnen we zelf het hele proces op wereldschaal. De Raad moet dringend wakker schieten en nieuwe doelen overeenkomen als onderdeel van het 2030 klimaat- en energiepakket. Alleen op die manier stapt Europa op een geloofwaardige manier de komende klimaattoppen tegemoet.

Als Europese sociaaldemocraten vinden we elke reductie van broeikasgassen die lager ligt dan 50 procent (vergeleken met het niveau van 1990) een gemiste kans. In ieder geval moet minstens de 40 procent vermindering van uitstoot van broeikasgassen tegen 2030, waar een meerderheid in dit parlement in februari van dit jaar nog voor pleitte, overeind blijven. Tegelijk - en voor ons is dit van even groot belang - willen we dat het pleidooi voor 40 procent energie-efficiëntie en 30 procent hernieuwbare energie tegen 2030 overeind blijft.

Doen we dit niet, dan staat de geloofwaardigheid van Europa in de strijd tegen klimaatverandering op het spel. Het is onze generatie politici die nu moet handelen, willen we de generaties na ons nog recht in de ogen kunnen kijken. De periode tussen vandaag en de klimaattop in Parijs volgend jaar is daarom cruciaal. De publieke steun buiten het parlement groeit. We kunnen die steun omarmen, of op termijn alle steun van de bevolking verliezen.