EP speelt haar voortrekkersrol in klimaatbeleid kwijt

Van 11 tot 22 november vindt de jaarlijkse en intussen 19de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats in Warschau. De aanbevelingen die vanuit het Europees parlement komen werden danig afgezwakt zodat we onze voortrekkersrol op het vlak van klimaatbeleid dreigen te verliezen.

Conservatieve parlementsleden zwakten de eerdere standpunten van de Milieucommissie van het parlement af, waarin onder meer werd aangedrongen op een halvering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Dit om de technologische leiding te nemen en te houden op weg naar een klimaatvriendelijke economie. De plenaire vergadering maakte dit engagement vanmiddag, 23 oktober 2013, afhankelijk van de inspanningen die anderen leveren. Daarmee lost Europa de voortrekkersrol op het vlak van klimaatbeleid. En dat nadat nog maar pas het 5de rapport van het wetenschappelijke internationale Klimaatpanel van de Verenigde Naties (Fifth Assessment Report, IPCC) duidelijker was dan alle eerdere rapporten: klimaatverandering is een feit, de mens is de veroorzaker en we lopen achter op schema om een onomkeerbare impact te vermijden.

Hoewel Europa zeer vlot haar doelstellingen blijkt te halen die eigenlijk gepland waren voor 2020 (namelijk een 20% uitstootreductie), oordeelde het parlement vandaag dat het aanscherpen van de doelstellingen (voorstel was 30%) enkel kan als andere belangrijke wereldspelers zich gelijkaardige doelen stellen.
Helaas ziet een groot deel van het parlement nog steeds niet in dat we in Europa vruchten zullen plukken van een vooruitstrevend en innovatiegericht klimaatbeleid, dat energie- en grondstoffenverbruik naar beneden drukt en dat jobs en exportgerichte industrie oplevert. Alles dat naar enige ambitie in het klimaatbeleid rook, is er onder andere door de christendemocraten uitgegooid vandaag.

Tot slot werd nog eens aangedrongen op een prijszetting voor CO2-uitstoot van de luchtvaart en de maritieme sector. Het gevaar bestaat dat iedereen nu zo hard begint te kijken naar Parijs 2015, dat de men uit het oog verliest dat er in Polen komende maand belangrijke stappen gezet moeten worden, willen in 2015 echte afspraken hebben met de rest van de wereld.

In de aanloop naar een Klimaatconferentie bepaalt het Europees parlement haar prioriteiten voor deze klimaatonderhandelingen. Prioriteiten die de onderhandelaars van de Europese Commissie namens de Europeanen geacht worden te verdedigen in de internationale debatten tussen 192 landen volgende maand.
Het parlement vraagt een duidelijk afgesproken tijdpad op weg naar een nieuw globaal akkoord (in navolging van het Kyotoprotocol) voor de Klimaatconferentie in Parijs in 2015. De ambitie is een tijdspad in 2013, engagementen van de 192 landen in 2014 en een afgeronde deal in 2015.