Emissiehandel voorlopig gered

Na een eerste en mislukte poging in april (zie eerder artikel) slaagde het Europees parlement er gelukkig dan toch in om de nodige steun te verlenen aan de Europese Commissie en haar klimaatcommissaris Hedegaard om de emissiehandel in CO2 te redden.

De Europese Commissie wil het systeem van emissiehandel even on hold zetten. De prijzen voor de uitstootrechten van CO2 zijn zo erg gedaald, dat het hele Europese emissiehandelsysteem in gevaar is. Door op de pauzeknop te drukken (“backloading”), kunnen we de CO2-prijs stabiliseren of zelfs opnieuw wat laten stijgen. Dat komt zowel het klimaat als de innovatieve bedrijven in de Europese Unie ten goede.

Ook voorstanders van de zogenaamde backloading zijn het er over eens dat de emissiehandel een meer diepgaand debat verdient en aan herziening toe is. Al zijn ze er van overtuigd dat wanneer er nu niet ingegrepen werd, de gevolgen voor investeringen in een meer duurzame en klimaatvriendelijke economie niet te overzien zouden zijn.
Opnieuw was het parlement verdeeld over dit controversiële onderwerp (433 voor, 411 tegen). En was er druk lobbywerk door voor- en tegenstanders. Bij de tegenstanders ging het vooral over een aantal energie-intensieve industriële bedrijven en sectoren (glas, papier, staal, cement, chemie), bij de voorstanders vind je heel wat energiebedrijven, technologiebedrijven, klimaatministers, milieu-organisaties en multinationals zoals bijvoorbeeld IKEA en Unilever.

Door de eerder mislukte poging tot compromis in april, werden een aantal aanpassingen voorgesteld vandaag. De belangrijkste wijziging komt er op neer dat 900 mio euro aan emissierechten, die tijdelijk uit de handel genomen worden, in een fonds terecht komen waarmee energie-efficiëntiemaatregelen in de industrie ondersteuning krijgen.

Gelukkig hield het parlement vandaag het systeem van emissiehandel overeind. Het moet echter duidelijk zijn dat dit maar een noodingreep is en een grondige herziening van het systeem zich opdringt. Nu ook de VS zich eindelijk laat horen in het klimaatdebat, zou het noodlottig geweest zijn voor het klimaatbeleid wanneer de Europese Unie als voorloper haar belangrijkste eigen instrument de nek zou omgedraaid hebben vandaag.