Duurzaam en ambitieus milieu- en energiebeleid voor Europa

Sociaaldemocratische fractie trekt kritisch richting hoorzittingen van de nieuwe Europese Commissarissen

De afgelopen dagen ontving ik heel wat mails van bezorgde burgers in verband met de aanstelling van de Maltees Karmenu Vella als kandidaat Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme zaken en Visserij en de Spaanse Miguel Arias Cañete als kandidaat Europees Commissaris voor Energie. Laat me beginnen met te zeggen dat ik deze bezorgdheid deel, zowel wat de Energiecommissaris, als de Milieucommissaris betreft. Ik heb daar – samen met enkele collega’s uit mijn fractie – ook reeds initiatief genomen door onze bezorgdheid te uiten in twee brieven aan de voorzitter van de volgende Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

Tijdens de hoorzittingen van de kandidaat Europees Commissarissen zal ik mij uiteraard kritisch opstellen. De uitdagingen op vlak van milieu, klimaat en energie zijn te groot om te eindigen met een Europese Commissie die op vlak van duurzaamheid weinig ambitie toont en haar verantwoordelijkheid ontloopt. Het lijkt mij echter logisch eerst de Commissarissen te ontvangen in het Europees Parlement voor een verantwoording over hun visie en beleidsplannen. Pas daarna zal onze fractie haar stemgedrag bepalen.  

Daarnaast is het voor ons essentieel dat de nieuwe Europese Commissie objectief de belangen van de Europese Unie en haar burgers behartigt en een sociaal en duurzaam beleid uitstippelt. Daarom zullen we niet aanvaarden dat een Europees Commissaris banden onderhoudt met één bepaalde sector. We zullen dan ook blijven eisen dat deze banden worden doorgeknipt.

Hieronder vindt u de brieven die ik samen met mijn fractie richtte aan toekomstig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker met betrekking tot het milieu- en energiebeleid van de volgende Europese Commissie.