Commissie lanceert beschamend lage energie en klimaatdoelstellingen

De Europese Commissie is alsnog overstag gegaan voor de zware kritieken van milieuorganisaties en progressieve partijen in het Europees parlement inzake energie en klimaatdoelstellingen. Er komen nu toch bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie. Maar die zijn zo lachwekkend laag, dat iedereen door heeft dat de Commissie ons wil blij maken met een dode mus.

De afgelopen dagen circuleerden er berichten over de nieuwe energie- en klimaatdoelstellingen die de Commissie vandaag, 22 februari 2014, zou lanceren. Er zouden enkel bindende doelstellingen komen voor de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Die werden nu vastgelegd op een reductie met 40 procent. Maar voor hernieuwbare energie of energie-efficiëntie werd gevreesd dat er geen bindende doelstellingen zouden komen.
Commissaris Hedegaard twitterde nog tijdens de onderhandelingen: “Ondanks de argumenten dat er niets ambitieus zou komen van de Commissie, hebben we het toch gedaan”. Maar die jubelkreten betekenen niets. De Commissie komt inderdaad met bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie en zet die op een vermeerdering met 27 procent tegen 2030. Maar de doelstelling voor 2020 was 20 procent en die halen we wellicht één van de volgende jaren al. Als we maar een héél klein beetje ons best doen, halen we al 27 procent lang voor 2030. Die doelstelling zetten voor 2030 is de mensen in hun gezicht uitlachen. Het betekent effectief dat de Commissie géén ambities heeft.
De sociaaldemocraten hadden een bindende doelstelling van 45 procent voorop gesteld. En het wordt nog erger. De Europese doelstelling van 20 procent voor 2020 werd omgezet naar nationale doelstellingen, zodat elke lidstaat wist waaraan zich te houden. Voor België was dat bijvoorbeeld een stijging van het aandeel hernieuwbare energie met 13 procent tegen 2020. Maar nu wordt de Europese doelstelling niet meer vertaald naar nationale doelstellingen. Dat betekent dat lidstaten hun goesting kunnen doen. En hoe zal je kunnen controleren of we goed op weg zijn om die doelstelling te halen, als er geen nationale doelstellingen zijn?
Het is duidelijk, de Commissie blijft zwichten voor de belangen van de industrie en voor belangen van lidstaten zoals Groot-Brittannië en Polen.