Belgische regering moet kleur bekennen inzake klimaatambities

Er is opnieuw heibel in het Europese huishouden, ditmaal over het standpunt dat de EU zal innemen op de belangrijke klimaatconferentie van Parijs eind dit jaar. Opnieuw ligt het probleem bij de lidstaten.Een aantal lidstaten is niet bereid om Europa het voortouw te laten nemen om een ambitieus internationaal akkoord te bereiken. Nochtans had Commissievoorzitter Juncker tijdens zijn State of the Union gezegd dat Europa een leidinggevende rol moet spelen en bijzonder ambitieus moet zijn.

Uit een document dat het standpunt voorbereidt waarover de Europese milieuministers vrijdag overeenstemming moeten bereiken, blijkt dat een aantal lidstaten het wil houden bij het oude voorstel om de hoeveelheid broeikasgassen wereldwijd tegen 2050 te halveren in vergelijking met 1990. Maar ondertussen vindt het intergouvernementeel klimaatpanel van de VN op basis van recente wetenschapelijke inzichten reducties tussen de 40 en de 70 procent noodzakelijk om de klimaatopwarming beneden de 2°C te houden. En dit niet ten opzichte van het basisjaar 1990, maar ten opzichte van 2010. Er zijn dus veel grotere inspanningen nodig,” zegt Van Brempt. “Ondertussen heeft de G7, de zeven belangrijkste industrielanden, dat nieuwe standpunt onderschreven. Dat zegt dat de broeikasgassen tegen 2050 moeten gereduceerd worden met 40 tot 70 procent, maar in verhouding tot basisjaar 2010 en niet 1990. Bovendien zei de G7 dat een nieuw klimaatakkoord eerder in het bovenste segment van die reductievork moet vallen, dus eerder rond de 70 procent. Dat is ook de ambitie die Duitsland naar voor wil schuiven. Maar nu blijkt dat een aantal lidstaten dat niet ziet zitten.

Vorige week deed in ons land een coalitie van bedrijfsleiders en NGO’s nog een oproep aan vice-premier Reynders en minister van energie Marghem om op de klimaattop van Parijs te streven naar 70 procent reductie van de wereldwijde emissies in vergelijking met 2010. In die oproep vroegen de bedrijfsleiders en NGO’s ook dat de EU haar eigen interne doelstellingen zou aanscherpen. Nu streeft de EU binnen haar eigen grenzen naar een reductie van broeikasgassen met 40 procent tegen 2030. “Die interne doelstellingen zullen op de Europese ministerraad ook besproken worden en ook daar zijn de meningen in Europa verdeeld. Het is onduidelijk welke positie België inneemt, maar ik roep zowel minister Marghem als Vlaams minister voor milieu Schauvliege op om nu kleur te bekennen in aanloop naar de Europese ministerraad van vrijdag. Belgie moet zich scharen aan de zijde van die lidstaten die een ambitieuze reductie willen, zoals de wetenschap die voorschrijft, zoals de G7 die verdedigt en zoals Belgische bedrijfsleiders en NGO’s van onze regeringen vragen.