​Automobielsector is geen vragende partij voor serieuze regels, maar lobbyt tegen die regel

De eigenaar van een Renault sleept de autoconstructeur voor de rechtbank omdat zijn wagen meer verbruikt dan wat de brochure beloofde. Volgens Renault zijn autoconstructeurs vragende partij voor een nieuwe Europese regelgeving. Dat is dan het eerste wat ik daar van hoor. De automobielsector lobbyt immers actief tegen een nieuwe regelgeving. 

De eigenaar van een Renault is een proces gestart tegen de autofabrikant omdat zijn wagen veel meer verbruikt dan wat de Renault-brochure aangeeft. Hij wil dat de fabrikant zijn auto terugneemt en hem het aankoopbedrag terugbetaalt. Ik kan die eigenaar goed begrijpen. In tegenstelling tot wat Febiac vandaag beweert, worden auto’s helemaal niet in ‘optimale omstandigheden’ getest, maar in ‘abnormale omstandigheden’. 

Het brandstofverbruik ligt in de officiële tests van de autoconstructeurs gemiddeld 23 procent lager dan de resultaten bij een onafhankelijke test. Bij sommige modellen loopt dat zelfs op tot 50 procent. Autoconstructeurs gebruiken maar liefst 20 verschillende trucs om hun auto’s een ‘groener imago’ te geven. Zo kleven ze in hun officiële tests de gleuven dicht rond de deuren van auto’s of zorgen ze er voor dat de roosters volledig dicht zijn. Ze gebruiken speciale banden die minder weerstand hebben en zetten teveel druk op de banden. Ze passen de uitlijning van de wielen aan en knoeien met de remmen. Ze halen ook delen van de auto weg om het gewicht te verminderen. Zo hebben de auto’s op het officiële testparcours geen zijspiegels. Er wordt gebruik gemaakt van speciale smeermiddelen om de auto’s vlotter te laten rijden. Geteste auto’s worden langdurig opgewarmd voor de test, de testen worden op grote hoogtes uitgevoerd, bij onrealistisch hoge temperaturen of op extra gladde ondergronden of op hellende testparcours. 

Het is dus niet zo dat de constructeurs gewoon netjes de Europese regels volgen. Ze zoeken actief naar de achterpoortjes om de geest van de regels te omzeilen. Nu doen alsof hun neus bloedt, is er toch behoorlijk wat over. Zo verklaarde de woordvoerder van Renault dat de autoconstructeurs vragende partij zijn voor nieuwe Europese regels die het reële gebruik van auto’s beter benaderen. Als ze voor de rechtbank worden gedaagd zijn ze plots vragende partij, maar als het parlement aan nieuwe regels werkt, zijn de autoconstructeurs de blokkerende partij. Ze hebben er alles aan gedaan om de nieuwe regelgeving af te zwakken en tegen te werken. Zo sleepte de nieuwe wetgeving - waarvoor er een overeenkomst was tussen het parlement en de Europese Commissie heel lang aan omdat de lidstaten dwars lagen. En dat doen de lidstaten - in het bijzonder Duitsland - onder invloed van de autolobby. De Duitse bondskanselier Merkel is persoonlijk tussenbeide gekomen om het dossier te vertragen. 

Het Europees parlement wil dat in de toekomst wagens getest worden volgens de World Light Duty Vehicle test, een test die wereldwijd kan toegepast worden. In februari werd al beslist dat die test er zo snel mogelijk moet komen. Maar omdat dit een wereldwijde test is, zal het wellicht nog een tijdje duren alvorens die er echt komt. 

Intussen werkt Europa aan de aanpassing van de New European Driving Cycle (NEDC) zodat de resultaten wel overeenstemmen met het reële gebruik van een wagen. Auto’s zouden volgens het parlement ook ’in service’ moeten getest worden. Dat zijn tests die gebeuren tijdens steekproeven in reële omstandigheden. Helaas werd het in service testen niet weerhouden in de onderhandelingen met de lidstaten. Die blokkeren het ‘in service’ testen onder druk van de autolobby. Er is dus wel een nieuwe Europese wetgeving die de uitstootnormen voor 2020 vastlegt, maar er is geen overeenstemming gevonden over hoe je die normen moet testen als gevolg van het lobbywerk. Dat de automobielsector ons dus niet komt vertellen dat zijn vragende partij zijn. Het omgekeerde is waar. Ze doen er alles aan om nieuwe testcycli uit te stellen omdat ze dan de striktere uitstootnormen die Europa in het vooruitzicht stelt, makkelijker kunnen omzeilen.