Ambitieuzere regelgeving milieu en fiscaliteit moet in 2015 op tafel liggen

In de plenaire vergadering van het Europees parlement heeft de commissie haar werkprogramma voor 2015 voorgesteld. Daar is behoorlijk wat kritiek op gekomen, ondermeer van de sociaal-democraten die vooral inzake milieuwetgeving én eerlijke belastingen grote vragen hebben bij wat de commissie in 2015 van plan is.

 

De bal ging aan het rollen toen vorige week de ontwerpteksten van de Commissie voor haar werkprogramma 2015 - zeg maar het lijstje van prioriteiten die de Commissie in 2015 wil aanpakken - uitlekten. Terwijl we in Lima probeerden om kleine stappen vooruit te zetten in de strijd tegen de klimaatverandering, leek het wel alsof de Commissie in Brussel de versnelling in achteruit had geschakeld. 

De laatste dagen heb ik dan ook aan pendeldiplomatie gedaan om de ontwerpvoorstellen alsnog te kunnen bijsturen. De teksten die op tafel lagen, waren onaanvaardbaar. Vooral de terugtrekking van de voorstellen inzake luchtkwaliteit en circulaire economie (recyclage-, materialen- en afvalbeleid) in het kader van de vereenvoudiging van de Europese regelgeving, het zogenaamde Regulatory Fitness Program, heeft veel kwaad bloed gezet, ook bij parlementsleden van onze fractie. Zo is op zijn minst de indruk ontstaan dat de Commissie mee gaat in het idee dat milieuwetgeving hinderlijk is voor bedrijven én jobs vernietigt. Net het omgekeerde is waar. Het zijn trouwens de cijfers van de Europese Commissie zélf die hun potentieel op het vlak van gewonnen gezonde levensjaren én jobcreatie hebben aangetoond.

De Commissie heeft vandaag in de plenaire echter beloofd dat ze snel met aangepaste en zelfs ambitieuzere voorstellen zal komen, ondermeer wat betreft het promoten van de circulaire economie. We nemen daar acte van en zijn bereid de commissie ons vertrouwen te schenken, maar dat kan enkel voorwaardelijk. Ik verwacht dat de Commissie in 2015 - en niet later - betere voorstellen op tafel legt inzake luchtkwaliteit en circulaire economie.

Een tweede punt van ernstige kritiek heeft betrekking op ‘eerlijke belastingen’, het gevolg van de twee Luxleaks die de afgelopen weken aan de oppervlakte kwamen. De makke reactie van de Commissie zette de sociaal-democraten ertoe aan een brief te schrijven aan commissievoorzitter Juncker en hem ook een lijst van 26 acties voor te leggen die het Europese belastingsysteem eerlijker zouden maken.

De Commissie heeft vandaag een aantal stappen in de goede richting gezet, maar het zal pas duidelijk worden of het haar menens is met een ‘eerlijke fiscaliteit’ als de wetgevende voorstellen op tafel komen in de loop van 2015. De commissie wil alvast evolueren naar een systeem waarbij belasting geheven wordt in het land waar de winsten gegenereerd worden, ook in de digitale economie, wat overigens een gemeenschappelijke basis voor de vennootschapsbelasting noodzakelijk maakt. Verder zal de Commissie snel werk maken van een voorstel over de automatische uitwisseling van gegevens  tussen belasting,diensten, ook met betrekking tot grensoverschrijdende tax rulings. De Commissie wil ook de Financiële transactietaks terug op de sporen krijgen; daarover bestaat vandaag nog behoorlijk wat onduidelijkheid. Ook een strengere regelgeving inzake witwaspraktijken staat op het programma evenals een herziening van de BTW-regeling. 

Ondertussen zal het parlement in de loop van januari zelf een resolutie opstellen over het werkprogramma van de commissie. Daarin zullen wij in elk geval verduidelijken wat we precies verwachten van betere regelgeving inzake luchtkwaliteit, circulaire economie en eerlijke fiscaliteit. Wij willen in elk geval snel duidelijk zichtbare voorstellen voor een eerlijkere fiscaliteit.