Verbieden om bomen te verbranden voor energie

In de aanloop naar de stemmingen in het Europees parlement over de herziening van de richtlijn inzake hernieuwbare energie was er de afgelopen weken onrust gerezen over het gebruik van hout als biomassa in energie-installaties. Zo’n 600 wetenschappers en NGO’s schreven in een brief aan de Europese parlementsleden dat het verbranden van hele boomstammen om energie op te wekken in biomassacentrales bijdraagt tot de klimaatopwarming. Ik heb een delegatie van de wetenschappers onder leiding van Jean-Pascal van Ypersele, voormalig ondervoorzitter van het Intergouvernementeel panel over klimaatverandering, vorige week ontvangen. De wetenschappers hebben uiteraard gelijk. Het kan nooit de bedoeling zijn om bomen te vellen louter met de bedoeling om ze meteen op te stoken. Door het verbranden van versnipperde boomstammen, komt alle koolstof die daarin werd opgeslagen meteen in de atmosfeer terecht.  Zelfs als de gekapte bossen de kans krijgen om terug aan te groeien, duurt het decennia voor de in de atmosfeer geloosde koolstof terug is opgenomen. We creëren een koolstofschuld die we pas later kunnen aflossen, terwijl we juist minder koolstof in de atmosfeer moeten brengen.  Daarom heb ik namens de S&D mee een amendement ingediend dat stelt dat energie die voortkomt uit de verbranding van volledige boomstammen en boomstronken niet langer kan meetellen als hernieuwbare energie in het halen van de groene energiedoelstellingen. Enkel residuen uit de hout- en papierproductie en de bosbouw zoals zaagsel, takken en twijgen, mogen nog verwerkt worden tot houtpellets en kunnen worden beschouwd als hernieuwbare energiebronnen, tenminste als hun omzetting tot warmte en elektriciteit gebeurd aan een voldoende hoog energetisch rendement. Dergelijke bijproducten van de hout- en papierindustrie zouden anders ontbinden met netto meer broeikasgasemissies tot gevolg. Het bewuste amendement werd ingediend samen met de Groenen.  Of het amendement het ook zal halen in de stemmingen van woensdag, zal afhangen van de steun van andere groepen.

Ook het gebruik van biobrandstoffen die gewonnen worden uit voedingewassen moet volgens de sociaal-democraten beperkt worden. Wij willen daarom een volledige uitfasering van het gebruik van palmolie tegen 2021. Palmolie en andere zogenaamde eerste generatie biobrandstoffen die gewonnen worden uit voedingsgewassen zijn alles behalve duurzaam. In een resolutie vorig jaar heeft het Europees parlement al gewezen op de catastrofale effecten van palmoliewinning, vaak de oorzaak van massale ontbossing in landen als bijvoorbeeld Indonesië en Maleisië. Een studie van de EU uit 2016 wees er al op dat biodiesel afkomstig van palmolie drie keer meer vervuilend is dan traditionele diesel. Ruim de helft van de in Europa gebruikte biodiesel is afkomstig uit dergelijke geïmporteerde oliën.