Te weinig ambitie om aan energiebesparing te doen

De Energie-efficiëntierichtlijn die het verbruik van energie in de hele Unie tegen 2020 moet beperken, is over het algemeen teleurstellend. In plaats van 20 procent energie-efficiëntie te realiseren, zoals voorzien in de Europa 2020-doelstellingen, garandeert dit compromis slechts 15 procent.

Het debat over de Energie-efficiëntierichtlijn staat al maanden als topprioriteit op de Europese energieagenda. Doelstelling was om in 2020 te komen tot een verbetering van de Europese energie-efficiëntie met 20 procent ten opzichte van 1990. Het parlement heeft steeds getracht om aan de tekst meer daadkracht en ambitie toe te voegen. Iedereen is wel opgelucht dat de knoop werd doorgehakt. Alleen is het bereikte akkoord met de Raad teleurstellend. Er werden stappen in de goede richting gezet, maar bij de lidstaten lijkt er geen prioriteit te bestaan om het energieprobleem van de toekomst ook echt aan te pakken. Er komen bijvoorbeeld géén bindende doelstellingen voor 2020, zoals het parlement had gevraagd.

Omdat het Europees parlement geanticipeerd had op de houding van de Raad, had ze ook een alternatieve piste voorgesteld, waarbij de doelstellingen nog op andere manieren konden bereikt worden. Bijvoorbeeld door de renovatie van publieke gebouwen en een opgelegde daling van de hoeveelheid geleverde energie aan leveranciers of distributeurs. Hoewel deze voorstellen deels overeind bleven, werd ook die piste onder druk van de Raad sterk afgezwakt. Volgens de Europese Commissie betekent die afzwakking dat slechts 38 procent van de beoogde energie-besparingen gehaald wordt.

De afzwakking is het rechtstreekse gevolg van de strikte bezuinigingspolitiek die ook door de lidstaten wordt opgelegd en die weinig ruimte laat voor investeringen. De sociaaldemocraten zeggen nu al twee jaar dat Europa zichzelf in de voet schiet door enkel te focussen op bezuinigingen. De goedkoopste en snelste manier om de energierekening te laten dalen, onze energieafhankelijkheid af te bouwen en jobs te creëren, is minder energie verbruiken. Een energie-efficiëntiewinst van 20 procent zou tegen 2020 bijvoorbeeld 2 miljoen extra jobs opleveren.

Berekeningen tonen aan dat op basis van de voorstellen van de Commissie een energie-efficiëntiewinst van 17 procent zou gehaald worden. De voorstellen van het Europees parlement zouden een winst van 21 procent garanderen, terwijl het eindcompromis dat onder druk van de Raad ontstond slechts 15 procent winst oplevert.

De Raad blijft, zoals in alle belangrijke Europese dossiers vandaag, een erg conservatieve houding aannemen. Wij zullen er in de toekomst in elk geval voor strijden dat de Commissie met voorstellen komt om het gat te dichten en alsnog die 20 procent te bereiken.

Lees hier het persbericht.