Sociaal-democraten eisen actieplan tegen energiearmoede

Het Europees parlement keurde zopas een rapport van de Europese sociaal-democraten goed dat oproept om burgers te beschermen tegen oneerlijke praktijken in de energiesector en om de toenemende energiearmoede te bestrijden. Ongeveer 50 miljoen Europeanen kampen met energiearmoede, wat betekent dat ze hun elektriciteits- of gasrekening niet kunnen betalen. De komende maanden zullen de Europese sociaal-democraten van energie-armoede een Europees strijdpunt maken en er campagne rond voeren.

Een ‘New Deal’ voor energieconsumenten, zo heet het rapport dat werd getrokken  door de Europese sociaal-democraten en de steun  kreeg van het Europees parlement. 

Wij roepen de Commissie op om mensen centraal te stellen in haar energiebeleid, zodat zij de voordelen kunnen plukken van een duurzamer energielandschap én om in de energiewetgeving prioritair aandacht te besteden aan mensen die in energie-armoede leven. Zo moeten ondermeer de hoge opzegvergoedingen die mensen moeten betalen als ze van leverancier wisselen overal in Europa afgeschaft worden. Consumenten moeten eenvoudigere facturen krijgen waarin informatie te vinden is over hun energiegebruik, ondermeer vergelijkingen met gelijkaardige consumenten. Je rekening moet als het ware tonen hoeveel energie je verbruikt en wat je betaalt in vergelijking met je buurman. Leveranciers moeten hun klanten zelf verwittigen als er goedkopere tarieven beschikbaar zijn. Dit voorkomt dat gezinnen, die minder goed hun weg vinden in het energielandschap, nog langer gevangen zitten in peperdure energiecontracten die louter de bankrekening van de leveranciers spijzen. Energiewetgeving moet, net zoals elk ander beleid, rekening houden met sociale aspecten en armoede en sociale uitsluiting elimineren.

Het rapport ‘New Deal’ wil ook dat de Europese Unie fondsen ter beschikking stelt voor de renovatie van woningen van mensen die in energie-armoede leven. Naast dergelijke fondsen moet de EU ook doelstellingen hebben om het aantal energie-inefficiënte woningen tegen 2030 drastisch te doen dalen. Het rapport roept ook op om mensen die zelf energie produceren eerlijker te belasten.

Energie-armoede is een groeiend probleem in Europa en als we er niets aan doen wordt het alleen maar erger. Het kan niet zijn dat er vandaag mensen in Europa leven die moeten kiezen tussen een warme maaltijd klaarmaken of hun huis verwarmen. De toegang tot schone en betaalbare energie is een basisrecht en daarom moet de Commissie tegen 2017 een actieplan klaar hebben.