Radicaal kiezen voor hernieuwbare energie

Op donderdag kreeg ik de eer als slotspreker de Cleantech Nocturne - een seminarie rond duurzaam energiebeleid - af te sluiten. Na de verschillende panelgesprekken en persoonlijke getuigenissen hield ik er een pleidooi om radicaal te kiezen voor hernieuwbare energie. Ook in Europa. Er is nood aan een doorgedreven politiek. Het energiebeleid dreigt het slachtoffer te worden van de Europese crisis, maar dat mag niet gebeuren.

Zo hebben we in de Europese Unie een 'roadmap' 2050 met twee extreme scenario's. Of we houden alles bij hetzelfde of we zorgen tegen 2050 voor 95, zoniet 100 procent hernieuwbare energie. De kosten van beide zijn gelijkaardig. Maar er is politieke moed nodig om voor dat laatste te gaan en dat wettelijk te verankeren. Die moed ontbreekt vandaag nog.

Al zie ik steeds meer hoe de belangstelling voor een duurzaam energiebeleid groeit. Zo liggen er op Europees niveau op dit moment enkele zeer belangrijke energiedossiers op tafel. De Europese Unie moet daarin ambitieus durven zijn. Dat is meer dan broodnodig om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. De uitwerking daarvan moet echter op alle niveaus gebeuren en daarin speelt het lokale niveau een cruciale rol.

Tot slot mocht ik het licht aan te steken van zes nieuwe duurzame openbare verlichtingspalen rondom het wetenschapspark. Die zijn niet enkel zuinig, maar hebben ook bewegingsdetectie en weinig strooilicht. Een project dat perfect past in het verhaal dat ik hierboven vertelde. De kracht van de samenwerking, dynamiek en innovatie op het lokale niveau. De oplossing dichtbij zoeken, daar waar we wonen, werken en leven. En tegelijk onze tewerkstelling, duurzaamheid en energievoorziening veiligstellen en zelfs aansporen. Dat is in mijn ogen onze toekomst.