Archief

1 2 3

2012

520.000 jobs dankzij windenergie

— Op haar jaarlijks congres laat de European Wind Energy Association (EWEA) weten dat de Europese windenergiesector meer dan 520.000 jobs zal creëren in Europa tegen 2020. Kan tellen als argument vóór…
Lees meer

Geen duurzame economie zonder energietaks

— Morgen vindt een stemming plaats over de herziening van de Europese energietaksrichtlijn. Daarover hield ik zonet een tussenkomst in de plenaire zitting van het Europees parlement: Collega's, Laten…
Lees meer

Plantijn bruist van de energie

— Vanaf 2012-2013 kunnen studenten Energiemanagement volgen aan de Plantijnhogeschool in Boom. Volgens de hogeschool is dat de opleiding van de toekomst. Daar denk ik hetzelfde over. Mijn partijgenote…
Lees meer

Kopermijn Mopani sluit

— Goed nieuws uit Zambia. Op de website van het persagentschap Reuters Afrika staat te lezen dat de Zambiaanse regering beslist heeft om een verwerkingsinstallatie van het kopermijnencomplex van multinational…
Lees meer

Tips om energie te sparen.

— Het zit 'em in de kleine dingen... Ook wat energiebesparen betreft. Kleine ingrepen in ons dagelijkse handelen kunnen echt wel het verschil maken. Dat heeft Antwerpen wel al langer in de mot. Het stadsbestuur…
Lees meer

Efficiënte maatregelen voor energie-efficiënte

— De energie-efficiëntie richtlijn (EED) is zonder twijfel hét energiedossier op de Europese agenda voor 2012. Minder verbruiken en efficiënter omgaan met energie levert ons lagere energiefacturen,…
Lees meer

Duurzaamheid loont, ook cash

— Duurzame constructies bedenken is de nieuwe uitdaging van architecten en bouwondernemers. Dat hebben de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Provincie Antwerpen goed begrepen. Samen…
Lees meer

2011

Energie: De uitdagingen in een filmpje

— Op YouTube ben ik gebotst op een leuk animatiefilmpje dat de nood aan duurzaamheid perfect illustreert. Op 5 min wordt de geschiedenis van de fossiele brandstoffen geschetst. Er wordt getoond hoe de mens…
Lees meer

Duurzame toekomst

— De uitdagingen op het vlak van energie zijn enorm. Indien we onze energieveiligheid willen garanderen en de klimaatsverandering willen bevechten, moeten wij nú tot actie overgaan. De kersverse energie…
Lees meer

Duurzaamheid wijst ons de weg

— Europees Commissaris Oettinger heeft zopas de Energie Roadmap 2050 voorgesteld voor een efficiënter en schoner energiesysteem. De Commissie spreekt over méér ambitie en een grotere sense…
Lees meer

Industrie als drijvende kracht van de groene transitie

— Het lijkt er sterk op dat we ook nu geen verregaande resultaten moeten verwachten van Durban. Dat was al duidelijk nog voor de klimaatconferentie vorige week van start ging. De financiële…
Lees meer

Geen vergunning voor steenkoolcentrale in Antwerpen

— Het lot van het project voor de bouw van een steenkoolcentrale lijkt bezegeld. Minister Schauvliege liet vrijdag 2 december weten dat ze het beroep van de Duitse energiegroep E.ON voor de exploitatie van…
Lees meer

Into eternity: een documentaire over de nucleaire mythe

—  De documentaire Into eternity van Michael Madsen vertelt het verhaal van Onkalo, een opslagplaats voor nucleair afval diep in de rotsen in het noorden van Finland. In de grot zal 250 000 ton radioactief…
Lees meer

Energiebelasting moet groener

— Momenteel behandelen we in het Europees parlement een voorstel van de Europese Commissie om de energietaksrichtlijn aan te passen. Ik ben verantwoordelijk voor het opstellen van het standpunt van de milieucommissie.
Lees meer

Een beetje meer ambitie en heel wat minder bangmakerij graag

— Verontrust. Dat ben ik toch wel na het lezen van de verscheidene persberichten rond het gelekte rapport van de Europese Commissie over het behalen van onze energiedoelstellingen tegen 2050. Er wordt gesteld…
Lees meer

Steenkoolcentrales kosten meer dan ze opbrengen

— Het gezaghebbende tijdschrift American Economic Review bericht dat de totale schade die de productie van steenkool met zich meebrengt, vele malen hoger is dan de marktprijs van de geproduceerde elektriciteit.
Lees meer

Ruim 40.000 gezinnen in Antwerpen op groene stroom

— Op initiatief van gedeputeerde Inga Verhaert organiseerde het provinciebestuur van Antwerpen opnieuw een samenaankoop groene stroom. Een overdonderend succes: 40.241 mensen in onze provincie schreven zich…
Lees meer

Voorbeeldrol voor Europa, ook voor energie

— September is de maand waarin ook in het Europees parlement de doelstellingen, plannen en ambities duidelijk worden gesteld. Voor wat energie betreft, hopen we dat de Europese Commissie evenveel gedrevenheid…
Lees meer

Siemens verzaakt definitief aan kernenergie

— Vandaag in De Morgen: “Het Duitse conglomeraat Siemens zet een streep onder de productie van kernenergiecentrales en levert voortaan enkel nog onderdelen voor thermische centrales.” Een afgesloten…
Lees meer

Europa moet verstandiger omspringen met schaarse grondstoffen

— Het Europees Parlement in Straatsburg heeft zopas een Europese grondstoffenstrategie goedgekeurd. Die moet een antwoord bieden op de toenemende grondstoffenschaarste in Europa. Haast alle grondstoffen die…
Lees meer

Nieuw Europees fonds voor lokale energie projecten

— Het nieuwe Europese fonds, dat in juli 2011 werd gelanceerd, is speciaal bestemd voor lokale overheden die projecten willen uitvoeren in het kader van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.
Lees meer

Fabriek nucleaire brandstof gaat dicht

— De Morgen bericht de sluiting van een fabriek waar nucleaire brandstof (Mox) wordt gemaakt. Groot, Brittannië.
Lees meer

Energie: kiezen voor hernieuwbaar

— Het pleidooi van de Creg voor de levensduurverlenging van onze Belgische kerncentrales, is nefast. Niet in het minst voor investeringen in hernieuwbare energie. Het argument dat de Creg op tafel legt,…
Lees meer

Persbericht: nucleaire exportban goedgekeurd

— Zonet heeft het Europees Parlement een volledige exportban van nucleair afval goedgekeurd. Dit betekent dat de Europese lidstaten geen nucleair afval meer mogen dumpen in niet-Europese landen. Vandaag gebeurt…
Lees meer

Ernstige stress tests een feit

— Zonet stelde Europees commissaris Oettinger het Europese plan voor nucleaire stresstesten voor. Zoals gevraagd door meerdere partijen, waaronder ook sp.a, heeft het er alle schijn van dat de testen op een…
Lees meer

Veiligheidstests, ook voor opslagsites kernwapens

— Met enkele collega-Europarlementsleden vragen wij om veiligheidstests van de opslagsites in Europa waar er nog nucleaire wapens liggen. De tests moeten in lijn liggen met de Europese stresstests voor kerncentrales…
Lees meer

VN: alles op alles voor hernieuwbare energie

—  Al enige tijd probeer ik de noodzaak én de mogelijkheid van 100% hernieuwbare energie verder ingang te doen vinden in het publieke debat. De fossiele brandstoffen zijn niet alleen vervuilend,…
Lees meer

Minister Turtelboom weigert parlement standpunt regering stresstest kerncentrale

— Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom weigerde deze namiddag in de kamercommissie Binnenlandse Zaken duidelijkheid te geven over het standpunt van de regering over de nucleaire stresstests. sp.a-kamerlid…
Lees meer

Een kernvrije wereld tegen 2020

— Deze ochtend stond in De Gedachte in De Morgen een opiniestuk van Marianne Thyssen, Frieda Brepoels, Annemie Neyts en mezelf over de ontwapening van kernwapens. Dit stuk was ook nog eens ondertekend door…
Lees meer

Tussenkomst Kathleen in debat over nucleaire energie

— Vanmiddag is in het Europees Parlement gedebatteerd over de toekomst (of net niet) van nucleaire energie. Een pittig debat, zeker ook door de ramp in Japan. Kathleen kwam als enige Belg tussen in het debat.
Lees meer

Vande Lanotte en Tobback: dringende herziening van de energiemarkt

— Deze ochtend schreven Johan Vande Lanotte en Bruno Tobback hun opinie neer in De Standaard over het verhitte onderwerp dat ons energiebeleid de laatste weken vormt. De analyse luidt dat de liberalisering…
Lees meer

Debat kernenergie: met argumenten, niet met paniekzaaierij

— De nucleaire ramp in Fukushima blijft voor dreiging zorgen in Japan. Het exacte gevaar en de uiteindelijke gevolgen zijn nog onduidelijk, maar wat we nu al weten stemt zeker tot nadenken. Toch mogen we…
Lees meer

Grote vraag naar alternatief voor de auto

— Vorige week verscheen in verschillende Vlaamse kranten het heuglijke nieuws dat per dag 38 bestuurders – nu ex-bestuurders – hun nummerplaat inruilen voor een abonnement bij De Lijn. De mogelijkheid…
Lees meer

Ook in EU nood aan nazicht veiligheid kerncentrales

— De S&D-fractie vraagt aan de bevoegde commissaris, Günther Oettinger, een controle op de veiligheid van de 143 kerncentrales aanwezig in de EU. “In het licht van wat er gebeurd is in Japan,…
Lees meer

Hernieuwba​re energie enkel mogelijk met lokale inbreng (persbericht en foto's)

— Op de infosessie Nieuwe Energie heeft Europees parlementslid Kathleen Van Brempt opnieuw een lans gebroken voor 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Die doelstelling is haalbaar, maar moet op alle niveaus…
Lees meer

Honderd procent groene energie, dat moet de norm worden

— (De Morgen) Europees president Herman Van Rompuy buigt zich vandaag met de 27 regeringsleiders naast uiteraard Egypte over het energiebeleid. Vlaams energieminister Freya Van den Bossche en europarlementslid…
Lees meer

Gesprek met commissaris Hedegaard rond hernieuwbare energie

— Het moment waarop hernieuwbare energie voor alles en iedereen een betere keuze is dan steenkool kan niet snel genoeg komen, vind ik. Ik ben daar niet alleen in: met 142 Europese parlementsleden stuurden…
Lees meer

2010

Reynders weigert vrijmaken kredieten goedkope energielening

— Minister Reynders weigert om bijkomende kredieten vrij te maken voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Een schande. Enkele maanden geleden keurde de Vlaamse regering, op voorstel…
Lees meer

Groene stroom gratis op het net

— De Vlaamse netbeheerders mogen in de toekomst geen kosten meer aanrekenen voor de injectie van decentrale hernieuwbare energie en stroom uit warmtekrachtkoppeling op het net. Dat heeft het Vlaams parlement…
Lees meer

Openhouden steenkoolmijnen slechte zaak

— Het Europees parlement stemde in plenaire vergadering voor het openhouden van verlieslatende steenkoolmijnen tot 2018. Dit betekent een slechte zaak voor duurzame en nieuwe energie én voor duurzame…
Lees meer

Meer onderzoek nodig naar effecten van biobrandstoffen

— Het Institute for European Environmental Policy (IEEP) trekt aan de alarmbel. De Europese doelstelling om de lidstaten 9,5% van alle transportbrandstoffen te laten vervangen door biobrandstoffen en zo de…
Lees meer

Houtindustrie tegen verbranding van bruikbaar hout voor groene energie

— De Europese houtverwerkende bedrijven leggen morgen even het werk neer. Ze protesteren tegen de verbranding van nog bruikbaar hout om er groene energie uit te winnen. In België…
Lees meer

Waterstofbussen binnenkort ook op Vlaamse wegen?

— Eind 2011 zal de Belgische busbouwer Van Hool vijf bussen met brandstofcellen aan de Noorse hoofdstad Oslo leveren. Dit opent perspectieven om de komende jaren ook voor Vlaanderen zulke bussen te bestellen.
Lees meer

Appartement in de stad steeds populairder

— Goed nieuws voor onze steden en de energieconsumptie. Uit een Canadese studie van GWL Realty Advisors blijkt dat mensen steeds vaker een appartementje in de stad boven een huis met een tuin in de stedelijke…
Lees meer

Meer Europees geld voor lokale energieprojecten

—  Er wordt een nieuw Europees fonds opgericht ten voordele van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Samen met Paul Magnette, onze minister van Klimaat en Energie, ben ik…
Lees meer

‘Stopcontact op zee’ krijgt vorm

— De Vlaamse regering duidde op 4 oktober een studiesyndicaat aan dat op korte termijn een concreet stappenplan moet opmaken om een ‘stopcontact op zee’ te realiseren. Zo’n stopcontact is…
Lees meer

Vlaming niet ontevreden over windmolenparken

— Uit een studie van de Hogeschool van West-Vlaanderen blijkt dat mensen die in de buurt wonen van een windmolenpark, daar niet veel last van hebben. Info die vandaag, bij een bezoek aan de Thorntonbank,…
Lees meer

Minimumlevering aardgas voor duizenden gezinnen

— Gezinnen die hun aardgasbudgetmeter niet meer kunnen opladen, zullen deze winter kunnen terugvallen op een minimumlevering. “Zonder deze maatregel zouden deze winter naar schatting 14.000 gezinnen…
Lees meer

Metro-warmte...

— De innovatieve ideeën in de energiesector zijn vaak verrassend. Zo las ik dat Parijs experimenteert met ‘metro-warmte’. De passagiers op de Parijse metro worden straks een echte energiebron.
Lees meer

Rapport Van Brempt maakt 115 miljoen vrij voor ondersteuning lokale energieprojecten

—  Zonet is het rapport van sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt in de commissie industrie en energie unaniem goedgekeurd. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de oprichting van een fonds ter…
Lees meer

1 2 3