Lidstaten mogen fracking niet toelaten op hun grondgebied

Het Europees parlement bepaalt morgen in een initiatief rapport haar visie over de energieveiligheid van de Europese Unie. Duurzaamheid, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn daarin de kernbegrippen. Daarom is er in Europa ook geen plaats voor schaliegas en fracking en hebben we een extra amendement ingediend om dat te verduidelijken.

Het initiatiefrapport van het Europees parlement is een antwoord op de European Energy Security Strategy van de Europese Commissie. Dit onderwerp, naast vele andere, maakt deel uit van  de Europese Energie Unie, het totaalplan om gezamenlijk de grote energie-uitdagingen van de toekomst aan te pakken. 

Energieveiligheid is een begrip dat gebruikt wordt om de constante beschikbaarheid van energie, aan betaalbare prijzen én met respect voor het milieu, te omschrijven. Zowel de crisis in Oekraïne, het gebruik van energievoorraden door Rusland als politiek wapen, alsook de klimaatproblematiek en de eindigheid van fossiele brandstoffen zorgen er voor dat we een radicaal ander energiebeleid moeten voeren.

Europa voert nog steeds 53 procent van al haar energie in, namelijk 85 procent van de olie, 67 procent van het gas, 41 procent van solide brandstoffen en 95 procent van de uranium die we gebruiken. Het grootste deel daarvan komt uit onstabiele regio’s en maakt ons dus erg afhankelijk van wat er daar gebeurt. De kost voor die import loopt ook gigantisch op, namelijk tot meer dan 1 miljard euro per dag. Met dat geld creëren we geen jobs in Europa, doen we nauwelijks iets voor Europese bedrijven én stimuleren we geen Europese innovaties. We geven het als het ware weg aan bedenkelijke regimes en al even bedenkelijke multinationals. De resolutie pleit dan ook voor een radicale ommezwaai, waarbij we focussen op hernieuwbare energieproductie in de Unie en op meer energie-efficiëntie.

Om dat te bereiken, is er meer solidariteit en samenwerking nodig tussen de lidstaten, moeten we de energienetwerken moderniseren, investeren in onderzoek en ontwikkeling, moeten we ons gebouwenpatrimonium moderniseren, onze transportsector veel duurzamer maken… Er is dus ontzettend veel werk aan de winkel. Naast alles wat we wél moeten doen, zijn er ook een heleboel domme dingen die we niet meer mogen doen. Fossiele brandstoffen blijven subsidiëren bijvoorbeeld. Vandaag krijgen die wereldwijd nog steeds vijf keer meer subsidies dan hernieuwbare energie. De resolutie vraagt dan ook een uitdoving van de subsidies aan fossiele brandstoffen. Het bouwen van nieuwe steenkoolcentrales is ook onaanvaardbaar. Die hebben een erg lange levensduur en zullen dus nog decennialang broeikasgassen uitstoten.

We mogen vooral niet overstag gaan voor de lobby van de fossiele sector om toch, naar Amerikaans model, te gaan fracken naar schaliegas en -olie. De Europese sociaal-democraten hebben daarom, ondertekend door  twee andere groepen een amendement ingediend waarin we er bij de lidstaten op aandringen om geen toestemming te verlenen voor schaliegaswinning.

Dat dat nodig is, bewijst de felle kritiek van de toplui van oliegiganten Statoil en ExxonMobile vorige week, op lidstaten die schaliegaswinning verbieden. Volgens Statoil-topman Eldar Saetre kan schaliegaswinning in Europa “even veilig” (sic) gebeuren als in de Verenigde Staten en ExxonMobile topman Rex Tillerson meende zelfs dat Europa een potentiële “aardgasrenaissance” aan het missen is ten gevolge van haar verbod op fracking. 

De lobby geeft het dus niet op, terwijl de negatieve gevolgen voor het grondwater en het milieu, mogelijk zelfs voor drinkwater goed gedocumenteerd zijn. Bovendien weten we dat als we de temperatuurstijging beneden de 2° Celsius willen houden, wat deze week nog door de G7 bevestigd werd, we 75 procent van de voorraden fossiele brandstoffen onder de grond moeten laten zitten. Maar de oliegiganten willen er net méér boven halen. Dat is totaal onverantwoord. Als we echt, zoals Juncker het stelde, de nummer een in de wereld willen zijn op het gebied van duurzame energieontwikkeling en hernieuwbare energie, moeten we ons niet focussen op verouderde en vervuilende energiebronnen en dus zeker niet op schaliegas.