Kopermijn Mopani sluit

Goed nieuws uit Zambia. Op de website van het persagentschap Reuters Afrika staat te lezen dat de Zambiaanse regering beslist heeft om een verwerkingsinstallatie van het kopermijnencomplex van multinational Glencore in Mopani te laten sluiten.

Op aangeven van een aantal lokale en internationale NGO's ondernamen we vorig jaar met een aantal collega's vanuit het Europees parlement actie tegen de wanpraktijken in deze kopermijnen. Heel wat Europese parlementsleden sloten zich snel aan. We stelden ons ernstige vragen met betrekking tot de middelen die de Europese Investeringbank (EIB) daar ter beschikking stelde en over de manier waarop er werd omgegaan met de steunvoorwaarden op het vlak van sociale bescherming van werknemers en milieu-impact. Ook de manier waarop de geldstromen zelf aangewend werden, riep vragen op. De info hierover vind je hier.

De buitenlandse druk heeft de Zambiaanse wellicht geholpen om een vuist te maken tegen het machtige Glencore, het grootste grondstoffenbedrijf ter wereld. Niettemin blijft het moedig van de Zambiaanse regering en het is een erg hoopvol vast te stellen dat het ook daar steeds minder als normaal gezien wordt dat milieuregels de voeten worden getreden en met de gezondheid van de bevolking wordt gespeeld. De regering heeft een aantal voorwaarden gekoppeld aan de verdere uitbating van de installatie, in de hoop dat wanneer het bedrijf zich daarnaar schikt, jobs gespaard kunnen blijven in betere omstandigheden.