Junckerfonds is niet bedoeld voor investeringen in kernenergie

Middelen uit het zogenaamde Junckerfonds (EFSI), kunnen niet gebruikt worden voor investeringen in nucleaire energie. Het fonds kan enkel duurzame, vernieuwende investeringen ondersteunen, geen investeringen in verouderde, vervuilende en bijzonder gevaarlijke energieprojecten. Ze roept de lidstaten - in het bijzonder ook de Belgische regering - en het Europees Parlement op zich heftig te verzetten tegen de plannen van de Commissie.
 

Een interne strategische nota van de Europese Commissie die der Spiegel kon inkijken, toont aan dat de Commissie opnieuw wil investeren in nucleaire energie. Die investeringsmiddelen wil de Commissie halen uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) of het zogenaamde Junckerfonds dat de Europese economie opnieuw moet aanwakkeren. 

Die doelstellingen hebben niets met kernenergie te maken. Het EFSI is bedoeld om bijkomende middelen vrij te maken die innovatieve en duurzame investeringen op gang moeten trekken. Die extra middelen moeten ondermeer het energielandschap van de toekomst vorm geven. Kernenergie is niet de energie van de toekomst. Het is een dure, ‘vuile’ en gevaarlijke brandstof uit het verleden, het is dirty business as usual en kan daarom géén steun krijgen uit het EFSI. De plannen van de Commissie tonen de strategie om kernenergie - omwille van haar beperkte CO2-uitstoot, onder te brengen bij hernieuwbare energie in een poging kernenergie ‘groen te wassen’, zonder daarbij rekening te houden met de indrukwekkende risico’s en kosten.

Om de kwaliteit van de EFSI-investeringen te garanderen, heeft het parlement geschiktkeidscriteria vastgelegd die de doelstellingen van de investeringen helder omschrijven. De regels bepalen dat investeringen in energieprojecten in de eerste plaats moeten gaan naar hernieuwbare energie, energie-efficiënte en nieuwe energienetwerken. De verduidelijkingen die we op papier hebben gezet, maken het ondenkbaar dat investeringen in kernenergie de toets van die ‘geschiktheidcriteria’ zullen doorstaan. De plannen van de Commissie schenden de overeenkomst met de lidstaten en het Europees Parlement en ruiken dus naar misbruik van EFSI-middelen. Dat kunnen we niet tolereren.

Ik roep de lidstaten en het Europees Parlement op om verzet aan te tekenen tegen de plannen van de Commissie. In navolging van de Duitse regering, die bij monde van minister van Economie, Sigmar Gabriel al liet verstaan dat investeringen in energie-technologie van het verleden niet kunnen, moet nu ook de Belgische regering van zich laten horen en protesteren bij de Commissie.