Hernieuwbare energie groter dan gas

Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) zou het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2016 groter worden dan energie geproduceerd uit gas. Ondanks een economisch moeilijke context zou het aandeel hernieuwbare energie de volgende 5 jaren meer dan 40 procent stijgen. Dat maakt van de duurzame energiesector de snelst groeiende energiesector. 

Tegen 2018 zou zo bijna een kwart van de energieproductie afkomstig zijn uit hernieuwbare en duurzame bronnen. In 2011 vormde dat nog maar 20%.  Het aandeel van windenergie, zonne-energie, bio-energie en geothermie in het totale energielandschap zal zo verdubbelen. Daarmee halen ze een aandeel van 8%.

Het rapport weerlegt ook het beeld van een overgesubsidieerde duurzame sector, één van de kritieken die critici van een progressief en ambitieus energiebeleid nochtans heel de tijd aanhalen. Wereldwijd zou nochtans zes keer zoveel subsidies naar fossiele brandstoffen vloeien dan naar hernieuwbare energie. 

Het volledige rapport van het IEA kan je via deze link bekijken.