Groepsaankoop groene energie, succes in de stad Antwerpen

Voor het derde jaar op rij organiseert de provincie Antwerpen, op initiatief van sp.a-deputé Inga Verhaert een samenaankoop groene stroom. De stad Antwerpen nam dit jaar actief deel aan deze actie. Met succes: 15.488 Antwerpenaars schreven zich in.

De teller van de samenaankoop staat op bijna 91.000 inschrijvingen. Volgens de laatste berichten van onze stad zijn 6,87% daarvan Antwerpse gezinnen. Twee derde deed dat via internet en één op de drie (4.908 Antwerpenaars) liet zich begeleiden voor de inschrijving in het EcoHuis, alle woonkantoren en een aantal districtshuizen. “Dat zijn er tien keer meer dan vorig jaar en dat is een belangrijke vooruitgang want ook mensen die geen internet hebben of er weinig ervaring mee hebben, wagen zo sneller een overstap”, zo meldt de stad.

In 2011 schreven in de stad Antwerpen 6.802 of 3% van de Antwerpse gezinnen zich in. 476 daarvan lieten zich begeleiden. In 2012 heeft de stad extra ingezet op begeleiding. Ook na de groepsaankoop kunnen alle Antwerpenaars hulp krijgen om over te stappen naar een goedkopere energieleverancier in het EcoHuis en de woonkantoren. Momenteel loopt de campagne ‘Wanneer loopt uw energiefactuur tegen de lamp?’.

Meer info is te vinden www.antwerpen.be/energiefactuur