Goedkoopste manier van energie besparen krijgt minste steun

 Het Europees parlement heeft de veelbesproken energie-efficiëntierichtlijn gestemd die het energieverbruik in de hele Unie tegen 2020 moet beperken. Hoewel de tekst een stap in de goede richting is, blijft de ambitie bescheiden en is het algemene resultaat teleurstellend.

Naast 20 procent meer hernieuwbare energie en 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2020, moeten we ook 20 procent efficiënter met ons energieverbruik omspringen. Het belangrijke verschil is echter dat de eerste twee doelstellingen bindend zijn, terwijl de derde nog steeds vrijblijvend is. We hebben in het parlement met man en macht geprobeerd om die efficiëntiedoelstelling ook verplichtend te maken, maar botsten daarbij steeds weer op weerstand bij de Raad. Een gemiste kans. Als je weet dat energie-efficiëntie de snelste en goedkoopste manier is om de energierekeningen te doen dalen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit derde landen te kunnen beperken met 400 miljard euro tegen 2020 én dat het bovendien 2 miljoen jobs creëert, dan is het onbegrijpelijk dat de lidstaten hier geen prioriteit van willen maken. Het compromis dat uiteindelijk gevormd werd, zal amper tot een stijging in de energie-efficiëntie van 15 procent leiden.

Enkele positieve veranderingen zijn wel dat de energieleveranciers voortaan verplicht zijn om elk jaar 1,5 procent minder energie te leveren. Dat kan door consumenten beter in te lichten over energiebesparingen en zich meer te profileren als energieraadgever dan louter als leverancier.

Wat de introductie van slimme meters betreft, toestellen die de consument en de producent informeren over de hoeveelheid energie die er op elk moment van de dag exact verbruikt wordt, heeft het parlement een voorzichtige aanpak afgedwongen. Zolang er onvoldoende voordelen aangetoond kunnen worden die de kosten voor de consument compenseren, is het onverstandig om die meters zomaar overal verplicht te installeren.

De strijd voor een betere energie-efficiëntie is nog lang niet gestreden. We blijven het belang ervan benadrukken, ook in andere cruciale dossiers, zoals de energie roadmap 2050.

Het volledige persbericht kan je hier lezen.