Geen duurzame economie zonder energietaks

Morgen vindt een stemming plaats over de herziening van de Europese energietaksrichtlijn. Daarover hield ik zonet een tussenkomst in de plenaire zitting van het Europees parlement:

Collega's,

Laten we toch even teruggrijpen naar waar we dit allemaal voor doen:

De huidige belasting op energie stimuleert de daling van ons energieverbruik te weinig. Ook zet die onvoldoende aan om voor schonere energie te kiezen. Zo is op dit moment steenkool de minst belaste energiebron, terwijl het voor het milieu en de gezondheid de meest belastende is. Met haar voorstel streeft de Europese Commissie naar een efficiënter gebruik van grondstoffen en een betere weerspiegeling van de milieu- en gezondheidseffecten in de prijs van de brandstof.

Als we ons streven naar een groenere economie ernstig willen nemen, kunnen we niet anders dan dat steunen! Hoe vaak wordt er niet gepleit – door alle politieke groepen – om de belastingsdruk te verleggen van arbeid naar milieu- en energiebelastende consumptie?

Het mocht voor mij allemaal ambitieuzer, maar het rapport van de economiecommissie houdt een aantal essentiële principes overeind die ik wil verdedigen: taxatie op basis van energie-inhoud en CO2-uitstoot, gelijke behandeling ongeacht de aard van de brandstof, uitdoving van uitzonderingen voor commerciële diesel, begeleidende maatregelen voor huishoudens, mogelijkheid om ook lucht- en watertransport te vatten en dat alles met overgangstermijnen en -maatregelen die meer dan ruim voldoende zijn om shockeffecten te vermijden.

Ik wil dan ook een oproep doen aan mijn collega's – en niet in het minst die van de christendemocratische EPP – om het voorliggende rapport niet verder uit te kleden en de keuze voor een meer duurzame economie niet alleen met woorden te belijden maar ook wanneer we hier morgen stemmen in het Parlement zodat we een geloofwaardig signaal uitsturen naar de buitenwereld en naar de lidstaten die hierover op hun beurt een moeilijk debat tegemoet zien.