Europees Parlement geeft startschot grootschalige renovatie-offensief en voor laadinfrastructuur elektrische wagens

Lidstaten moeten een renovatiestrategie opstellen om hun gebouwenpatrimonium energie-efficiënt te krijgen. In de parkings van nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen moeten er voldoende oplaadpunten voor elektrische wagens voorzien worden. Onze gebouwen lekken als het ware op grote schaal energie. Met de nieuwe richtlijn willen we er voor zorgen dat we niet alleen de klimaatdoelstellingen halen, maar meteen ook jobs kunnen creëren in de bouwsector.

De Industrie- en Energiecommissie van het Europees Parlement stemde vandaag over de gewijzigde richtlijn over de Energieprestaties van Gebouwen (EPBD). Het gaat om het eerste dossier van het zogenaamde “Clean Energy Package” dat de Europese Unie moet helpen in het halen van de doelstelling van de klimaattop in Parijs. Met deze gewijzigde richtlijn wordt het startschot gegeven voor een heuse renovatiegolf die tegen 2050 alle gebouwen in de Unie koolstofvrij moet krijgen. Nieuwe of gerenoveerde gebouwen met parkeerplaatsen, moeten ook in de nodige laadinfrastructuur voorzien voor elektrische wagens.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor om en bij de 40% van het totale energiegebruik binnen de Europese Unie. Een groot deel van die energievraag wordt ingevuld met fossiele brandstoffen. Het drastisch verminderen van de energieverliezen in het Europese gebouwenbestand, kan dan ook leiden tot minder CO2-uitstoot en een beheersbare energiefactuur.

In het rapport dat vandaag werd gestemd, worden lidstaten verplicht om een lange-termijn renovatiestrategie uit te werken die de energie-efficiëntie doelstellingen 2030 van de EU moet helpen halen en finaal moet leiden tot het koolstofvrij maken van het volledige gebouwenbestand tegen 2050. Tegen dan moeten woningen, scholen en kantoren uiterst energiezuinig zijn zodat de resterende energievraag met hernieuwbare energie kan worden gedekt. De gewijzigde richtlijn zal ook in ons land helpen om de beleidsmaatregelen met het juiste perspectief te nemen. Het biedt investeerders zekerheid en zal helpen in het mobiliseren van de nodige financiële middelen voor een grootschalige renovatiegolf die ook heel wat extra jobs zal creëren.

Het vandaag gestemde rapport, zal ook bijdragen tot de elektrificatie van het transport. Nieuwe en gerenoveerde gebouwen met parkeerplaatsen moeten immers worden uitgerust met laadvoorzieningen of met kabelgoten die deze snel mogelijk maken. Een belangrijke eis van de S&D was het voorzien van minstens één laadmogelijkheid op 10 parkeerplaatsen bij de renovatie van niet-residentiële gebouwen. Voor nieuwe of grondig gerenoveerde residentiële gebouwen moet elke parkeerplaats worden uitgerust met infrastructuur die een latere installatie van een laadpunt makkelijk mogelijk maakt.

Op vraag van de Europese sociaal-democraten worden lidstaten ook verplicht specifieke maatregelen te nemen om mensen uit energie-armoede te halen. Kwetsbare doelgroepen moet ook toegang krijgen tot financiële instrumenten voor energiezuinige renovaties.