Europa moet verstandiger omspringen met schaarse grondstoffen

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft zopas een Europese grondstoffenstrategie goedgekeurd. Die moet een antwoord bieden op de toenemende grondstoffenschaarste in Europa. Haast alle grondstoffen die de industrie en de landbouw draaiende houden, moeten geïmporteerd worden. Ook grondstoffen om innoverende producten te creëren en te ontwikkelen worden van buiten de Unie ingevoerd. Bovendien zijn heel wat van die grondstoffen schaars en bijgevolg duur. De massale invoer van grondstoffen maakt Europa bovendien erg afhankelijk van derde landen én brengt ons in een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van landen die deze grondstoffen zelf ter beschikking hebben.

Een verregaande en goed gestructureerde Europese grondstoffenstrategie is dan ook essentieel. We moeten in de eerste plaats zuiniger omspringen met grondstoffen. Efficiënt gebruik is ook hier weer de eerste en belangrijkste stap.
Daarnaast moet er meer ingezet worden op hergebruik en recyclage. Nog veel te vaak worden bruikbare of herbruikbare spullen op de vuilnishoop gegooid. Omdat afval ook grondstoffen bevat, gooien we een heleboel bruikbare materialen gewoon weg. Bovendien wordt dit afval vaak illegaal verscheept naar Afrika en het Verre Oosten waar de hoogwaardige grondstoffen, soms in mensonwaardige omstandigheden, terug worden gewonnen om ze later opnieuw aan Europa te verkopen. Dergelijke praktijken zijn niet alleen economisch, maar ook ethisch onverantwoord én onhoudbaar.

Als we het hoofd willen bieden aan de groeiende concurrentie van de nieuwe opkomende economieën, onze afhankelijkheid van derde landen willen verminderen en Europa leefbaar willen houden, dan is een ambitieuze grondstoffenstrategie, waarbij efficiëntie en recyclage centraal staan, onontbeerlijk.

Als er toch wordt overgegaan tot mijnbouw voor de ontginning van nieuwe grondstoffen, moet er rekening gehouden worden met alle sociale en ecologische gevolgen. Momenteel zijn er nog heel wat tekortkomingen op dit gebied. Veel te vaak worden er Europese middelen ter beschikking gesteld voor ontginningen in bepaalde gebieden zonder dat sociale en ecologische randvoorwaarden voldoende worden afgedwongen. Tot er duidelijke richtlijnen opgesteld zijn, pleit ik dan ook voor een moratorium op publieke financiering van ontginningsprojecten.

Counter Balance, een Europese coalitie van ngo's die actief zijn op het gebied van ontwikkeling en milieuproblematiek en zich specifiek richt op de activiteiten van de Europese Investeringsbank, is dezelfde mening toegedaan. Hun bijhorende persbericht kan je vinden op deze link.