Europa deblokkeert energie-investeringen in overheidsgebouwen

De Europese Commissie zet een belangrijke stap om investeringen in energie-efficiëntie van publieke gebouwen te stimuleren. “Ze doet dat voor investeringen die private partners doen in overheidsgebouwen, zoals scholen of ziekenhuizen. Die zullen niet meer meegenomen worden in de overheidsschuld. Maar we moeten verder gaan. Ook duurzame investeringen van overheden zelf, zouden buiten de reguliere begroting moeten gehouden worden.” 

Europa stapt stilaan af van een hard besparingsbeleid en wil opnieuw investeren. Overheidsinvesteringen zetten echter de begrotingen van de lidstaten onder druk, reden waarom de Europese sociaal-democraten er steeds voor gepleit hebben dat duurzame publieke investeringen die zichzelf terugverdienen zoals energie-efficiëntiemaatregelen, niet meer mogen meetellen in de overheidsschuld. 

Gisteren beslisten de Europese Commissie en Eurostat dat derde partij-investeringen in de verbetering van de energieprestaties van publieke gebouwen, inderdaad de overheidsschuld niet verder zullen belasten. Dergelijke investeringen verlopen via zogenaamde EnergiePrestatieContracten (EPC). Bij EPCs nemen private investeerders de ‘energiehuishouding’ van publieke gebouwen over, investeren ze in energiebesparing (isolatie, zuiniger stookinstallatie, zuiniger verlichting, hernieuwbare energie...) en laten ze zich terugbetalen door besparingen op energiefactuur. 

“Tot vandaag waren overheden terughoudend om van dergelijke EPC’s gebruik te maken omdat ze de overheidsschuld deden oplopen. Dat is nu niet langer het geval. Dat betekent dat energie-efficiëntie-investeringen in scholen, ziekenhuizen en andere overheidsgebouwen weer volop mogelijk zijn.”

De nieuwe richtsnoeren - waar Marianne Thyssen als Commissaris bevoegd voor Eurostat een belangrijke verdienste aan heeft - zal ook het werk van het Vlaams Energiebedrijf als facilitator van dergelijke energieprestatiecontracten sterk vooruithelpen.

“We hebben lang gewacht op deze beslissing.Niet alleen zijn investeringen op zich noodzakelijk om tewerkstelling aan te zwengelen, investeringen in duurzaamheid zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de omslag te maken naar een koolstofarme economie. Wat de Commissie beslist heeft, is een eerste en belangrijke stap. Maar we moeten verder gaan. Het moet in de toekomst mogelijk worden om via een aanpassing in het Groei- en Stabiliteitspact (een flexibeler invulling van de zogenaamde "investeringsclausule"), een brede waaier aan duurzame overheidsinvesteringen buiten de reguliere begroting te houden. Op die manier worden ook energiebesparende investeringen door overheden zelf, niet meegerekend bij de overheidsschuld. Het heeft geen zin om dergelijke investeringen – die over de levensduur van gebouwen méér opbrengen aan bespaarde energie dan ze kosten aan afbetaling – omwille van te strikte begrotingsregels achterwege te laten."