Energie: De uitdagingen in een filmpje

Op YouTube ben ik gebotst op een leuk animatiefilmpje dat de nood aan duurzaamheid perfect illustreert. Op 5 min wordt de geschiedenis van de fossiele brandstoffen geschetst. Er wordt getoond hoe de mens innovatief en creatief omging met grondstoffen en technologie om vooruitgang te boeken en ons een comfortabel leven te bieden.

Onze creativiteit mag dan geen grenzen kennen, onze aarde wel. De fossiele grondstoffen geraken uitgeput. We kunnen niet blijven boren. De afhankelijkheid van fossiele grondstoffen dwingt de mens er echter toe de aarde op steeds meer extreme wijze te exploiteren. Denk maar aan de olieramp van BP.

We wéten dat we niet kunnen blijven rekenen op klassieke grondstoffen. Waarom gebruiken we onze creativiteit dan niet binnen de grenzen die de natuur ons aangeeft? Laten we niet meer doen alsof we kunnen kiezen tussen fossiele energiebronnen en hernieuwbare energiebronnen en reeds vandaag investeren in een innovatieve industrie en in een nieuwe infrastructuur voor groene energie. Enkel zo kunnen we een mooi vervolg breien aan deze film.

Bekijk hier het filmpje