EIB moet veel actiever bijdragen aan duurzamer maken van Europese energieproductie

De Europese investeringsbank moet haar investeringen in het Europese energiebeleid veel meer richten op de uitbouw van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dat staat in een brief aan de voorzitter van de Europese Investeringsbank die op initiatief van mijzelf werd verstuurd en ondertekend werd door parlementsleden van verschillende Europese fracties. De brief werd verstuurd naar aanleiding van de Open Oproep van de Europese Investeringsbank bij de herziening van haar investeringsbeleid inzake energie. Alle Europese belanghebbenden kunnen nog tot 31 december reageren op de Open Oproep.
 
De Europese Investeringsbank (EIB) spendeert jaarlijks miljarden euro aan energieprojecten. In 2011 ging het over 13 miljard euro, of 20 procent van de beschikbare budgetten van de bank. De EIB heeft de laatste jaren haar inspanningen om te investeren in  projecten voor hernieuwbare energie verhoogd. In 2011 steeg het aantal leningen aan duurzame energieprojecten van 40 naar 47 procent. Ondanks die beperkte vooruitgang blijft de EIB echter te veel middelen besteden aan de ontwikkeling van projecten op basis van fossiele brandstoffen. In investeringen inzake energie-efficiëntie blijft de EIB zelfs achterop hinken. Slechts 7 procent van haar energieportfolio gaat naar energie-efficiëntie.
 
Het Europees parlement heeft herhaaldelijk aan de EIB gevraagd haar beleid inzake energie te veranderen. Dat gebeurde in resoluties in 2007 en 2011. Hoewel de EIB een klimaatprogramma heeft, blijft de bank stappen acheruit zetten door projecten te steunen die het klimaat schaden, zoals de steun aan de bruinkoolcentrale in Sostanj in Slovenië en in andere steenkoolcentrales.
 
In de brief aan de voorzitter van de EIB schrijven de ondertekenaars dat de EIB nu duidelijke richtlijnen moet vasteleggen die leningen aan energieprojecten op basis van steenkool uitsluiten en projecten op basis van andere fossiele brandstoffen laten uitdoven. Op die manier kan de EIB een katalysator zijn om investeringen in duurzame energie te bespoedigen en bijdragen aan de energiedoelstellingen van de Europese Unie.