Efficiënter met Europese grondstoffen

Vandaag heeft het Europees parlement gestemd over de "Roadmap to a resource efficient Europe", een voorstel van de Europese Commissie voor een Europa dat veel efficiënter omgaat met haar grondstoffen en hulpbronnen. Het plan van de Commissie bevat concrete voorstellen voor de periode tot 2020 en een stappenplan naar 2050.

We kunnen er niet meer naast kijken, naast een economische, een financiële en een klimaatcrisis stevenen we regelrecht af op een grondstoffencrisis. Grondstoffen waarvan het voor ons gewoon is dat ze massaal en goedkoop aanwezig waren en waar we onze consumptiemaatschappij op georganiseerd hebben, worden in sneltempo schaarser en duurder.

Ik ben dan ook erg blij met het zopas goedgekeurde standpunt van het Parlement dat de problemen erg scherp stelt en pistes aanreikt om deze grondstoffencrisis te lijf te gaan. In het bijzonder steun ik ten volle de voorstellen die pleiten voor een beter werkende interne markt om hergebruik en recyclage te stimuleren, om milieuschadelijke subsidies af te bouwen, om prijsinstrumenten in te zetten zodat bij de productie van nieuwe producten het gebruik van gerecycleerd materiaal voordeliger wordt, voor het vastleggen van stevige afspraken en meetbare parameters voor grondstoffenefficiëntie en voor een ambitieuze herziening van de ecodesignrichtlijn.

Alleen zo zal Europa efficiënter omgaan met grondstoffen. Dat is goed voor het leefmilieu, maar het is ook van levensbelang voor het overleven van onze economie. Een economie die dringend om duurzame bijsturing vraagt.

Mijn Nederlandse collega Judith Merkies met wie ik nauw samenwerk in het Parlement, was voor de sociaaldemocraten verantwoordelijk voor het dossier. Lees hier haar persmededeling.