Commissie stelt nieuw pakket energielabels voor

De Commissie heeft een nieuw pakket energie-labels goedgekeurd voor TVs, koelkasten, wasmachines, droogkasten en verlichting. Dankzij deze labels kan de consument makkelijker energiezuinige toestellen herkennen en uitkiezen. Dat is goed voor het klimaat én voor de portemonnee. 

Op deze toestellen plakken vandaag ook al labels en er bestaan reeds ecodesign regels voor. Ecodesign zet minimum standaarden voor producten en bant de minst efficiënte producten uit de markt; energie-labels leiden vervolgens de consument naar de meest energiezuinige producten. Deze tandem werkt. De wetgevende pakketten rond energie-labels en ecodesign samen kunnen maar liefst de helft van de nodige energiebesparingen opleveren om onze doelstellingen voor energie-efficiëntie tegen 2020 te halen. Die energiebesparing komt neer op het jaarlijkse energieverbruik van heel Italië en bespaart de Europese gezinnen tot 500 euro per jaar op hun energierekening.     

Maar net door dit succes, zijn de labels aan een grondige herziening toe. De ecodesign en energielabel wetgevingen hebben immers de fabrikanten verplicht om energiezuinigere producten te maken. De onderlinge concurrentie zette hen aan om hun producten in de groene A-klasse te krijgen. Het gevolg daarvan is dat die A-klasse zo overbevolkt raakte, dat er nieuwe schalen moesten bij komen. Zo kregen we A+, A++ en zelfs A+++ klassen vol producten, terwijl de B, C, D en E klassen, helemaal leeg waren. Op die manier verloren de labels ook hun effect. Iemand die een A+ koelkast koopt, denkt immers een goede keuze gemaakt te hebben, terwijl dit eigenlijk het meest energievretende product op de markt is.    

Daarom vraagt het Europees Parlement al heel lang dat de Commissie een herziening doorvoert. Die is er nu eindelijk gekomen en de nieuwe labels zullen in de winkels verschijnen vanaf maart 2021. Deze schrappen alle “+” klassen, en keren terug naar een simpele A tot G indeling. Bovendien zal in het begin de A-klasse leeg blijven, zodat er ruimte blijft voor innovatie. Binnen enkele jaren kunnen dan nieuwere, nog zuinigere producten, een A-label krijgen.     

De labels zullen voortaan ook in advertenties getoond worden en ze krijgen een nieuwe lay-out. Ze worden duidelijker en eenvoudiger en zullen ook meer nuttige informatie bevatten over bijvoorbeeld waterverbruik en geluid. Er komt ook een QR-code op te staan. Door die in te scannen komt de consument in een database terecht waarin de producenten al hun producten moeten registreren. Zo kan men concurrerende producten met elkaar vergelijken en de beste keuze maken. Die database laat ook betere controles toe die moeten nagaan of het geclaimde energieverbruik overeenkomt met de realiteit.    

Het potentieel van dit nieuwe pakket is immers enorm. Vanaf 2030 kan er in Europa 140 TWh energie bespaard worden per jaar. Dat is het equivalent van 16 kerncentrales. Het kan de energierekeningen van onze gezinnen en bedrijven doen dalen met 20 miljard euro per jaar. Maar dan moeten die toestellen ook écht minder energie verbruiken en daar wringt vaak het schoentje. Producenten sjoemelen soms tijdens de testcyclus waardoor hun toestellen een beter label krijgen dan ze verdienen. Maar een deel van het probleem zit ook bij de testmethodes zelf. Zo werden vaatwassers getest zonder vuile vaat, ovens met een baksteen als “gerecht” of stofzuigers met een lege zak in een kamer zonder stof. Dit stemt dus niet overeen met de echte omstandigheden waarin u en ik die toestellen gebruiken. Daarom heb ik mij tijdens de onderhandelingen van dit pakket, toen overigens het Volkswagen-schandaal in volle gang was, zeer sterk ingezet om die testomstandigheden te verbeteren. In de nieuwe wetgeving moeten die “echte gebruikersomstandigheden” dan ook veel beter opgenomen worden én moet het geclaimde energieverbruik beter gecontroleerd worden.    

Wat betreft de ecodesign regelgeving hebben we ook verbeteringen geëist, zodat naast energieverbruik ook andere parameters meegenomen worden, zoals de recycleerbaarheid, langere garantieperiodes, de beschikbaarheid van reserve-onderdelen, het weren van giftige stoffen en de algemene duurzaamheid van producten.    

Met ambitieuze ecodesign eisen en goede energie labels willen we ervoor zorgen dat enkel nog degelijke en duurzame producten op de markt mogen komen en dat de consument geholpen wordt om uit dat gamma het allerbeste te kiezen. Daar zullen onze gezinnen, ons klimaat, ons milieu én onze industrie de vruchten van plukken.