Beslissing Cañete uitgesteld op vraag van Europese sociaal-democraten

De beslissing over commissaris Miguel Arias Cañete wordt uitgesteld tot begin volgende week, nadat de Spanjaard gisteren tijdens zijn ‘ondervraging’ stevig onder vuur werd genomen over de belangen die zijn familie heeft in de olie-industrie en de wijzigingen die hij recent had aangebracht in zijn declaratie van inkomsten. Wij zijn helemaal niet tevreden over de antwoorden die hij gaf met betrekking tot mogelijke belangenvermenging en zijn evenmin onder de indruk over zijn engagement inzake de strijd tegen de klimaatverandering.

Het uitstel dat gisterenavond al gevraagd werd door de Europese sociaal-democraten werd vanochtend bevestigd, wat betekent dat er begin volgende week een herevaluatie komt van Cañete’s antwoorden op het spervuur van vragen dat op hem werd afgevuurd tijdens zijn ondervraging. Ik had tijdens die ondervraging ook gewezen op recente wijzigingen die Cañete had aangebracht in zijn declaratie van inkomsten. Die zullen nu onderzocht worden door een juridische commissie. Pas nadien kunnen we de prestaties van Cañete opnieuw evalueren. Dat zal wellicht begin volgende week gebeuren. 

Verder was ik niet onder de indruk over Cañete’s antwoorden met betrekking tot mogelijke belangenconflicten tussen zijn portefeuille als commissaris voor energie én klimaatactie enerzijds en zijn betrokkenheid en die van zijn familie in een aantal olie-bedrijven. Cañete weigerde verduidelijking te geven over de rol die zijn schoonbroer nog steeds speelt in een oliebedrijf waarin ook de kandidaat-commissaris aandelen had maar die hij recent heeft verkocht. Bovendien waren we niet onder de indruk van zijn engagement om van de strijd tegen klimaatopwarming een speerpunt van zijn beleid te maken.