Antwerpse haven krijgt duurzaamheidsprijs

 De International Association of Ports and Harbours heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering de Enviroment Awards uitgereikt aan havens die inspanningen leveren om uit te groeien tot een duurzame haven, waar economische activiteiten en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Ook Antwerpen viel in de prijzen en mocht de bronzen award in ontvangst nemen. 

Een aanzienlijk deel van de Antwerpse haven is onderworpen aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn, wat betekent dat het verlies aan natuurlijke habitats, in geval van industriële ontwikkeling, moet worden gecompenseerd door elders een gebied met dezelfde ecologische waarde te creëren. Alleen vergt dat planning en visie, omdat dergelijke richtlijnen ad hoc invullen geld en tijd kost, waardoor belangrijke projecten te veel vertraging zouden oplopen. Daarom sloot de haven van Antwerpen partnerschappen af met milieuorganisaties om zo garanties te kunnen bieden voor een duurzame havenontwikkeling. 

De inspanningen die de Antwerpse haven levert op het vlak van ecologie, milieu, duurzaamheid en de rapportering daarover gaan dus ook internationaal niet onopgemerkt voorbij. In maart van dit jaar sleepte men reeds de Environmental World Ports Award 2013 en de Award voor Best Belgian Sustainability Report in de wacht. 

Een goede zaak. Al moet deze lijn natuurlijk ook worden doorgetrokken, omdat proactief inzetten op natuurbehoud en leefmilieu op lange termijn altijd loont. Dat niet doen zou daarentegen op lange termijn wel enkele schadelijke economische gevolgen kunnen hebben.