520.000 jobs dankzij windenergie

Op haar jaarlijks congres laat de European Wind Energy Association (EWEA) weten dat de Europese windenergiesector meer dan 520.000 jobs zal creëren in Europa tegen 2020. Kan tellen als argument vóór hernieuwbare energie.

In De Morgen van 19 april lees ik dat de industrie die verbonden is met de windenergie vandaag 238.154 banen telt. Het ziet ernaar uit dat dit aantal de komende jaren fors zal stijgen tot 520.000 in 2020.
Het jongste rapport van de EWEA ‘Green Growth’ toont daarnaast aan dat de sector van de windenergie in de komende tien jaar een bijdrage zou leveren van ruim 94,5 miljard euro aan het Europese BBP. De cijfers zijn des te opvallender omdat eerdere prognoses van de EWEA minder optimistisch waren.

De windenergie-industrie is recessiebestendig en kan de Europese economie herstellen. Daarom pleit ik zoals de EWEA voor een stabiel wetgevend kader om de installatie en exploitatie van windturbines te stimuleren.
Windenergie is immers meer dan een antwoord op de klimaatcrisis. Het is een schakel die essentieel is voor de continuïteit van onze energievoorziening en zoals het jongste rapport van de EWEA aantoont, vooral een manier om Europa economisch weer op de kaart te zetten.