Archief

1 2 3

2019

Commissie stelt nieuw pakket energielabels voor

— De Commissie heeft een nieuw pakket energie-labels goedgekeurd voor TVs, koelkasten, wasmachines, droogkasten en verlichting. Dankzij deze labels kan de consument makkelijker energiezuinige toestellen herkennen…
Lees meer

Amendement Van Brempt reserveert minstens 40 procent Europese investeringssteun voor klimaatactie

— Minstens 40 procent van de strategische investeringssteun van de Europese Unie moeten gaan naar het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Dat amendement, ingediend door Europees parlementslid Kathleen…
Lees meer

2018

Ondanks Belgisch verzet, stemt Europees parlement voor meer schone energie

— Als het van het Europees parlement afhangt zullen de lidstaten een tandje moeten bijsteken om in de toekomst zowel schonere als ook minder energie te verbruiken. België had zich, op aansturen van Vlaanderen,…
Lees meer

Commissie kijkt naar elektrische mobiliteit: het moet veiliger en schoner

— Automatische noodremsystemen en snelheidsassistentie worden verplicht in alle wagens en vrachtwagens zullen een verplicht detectiesysteem moeten hebben voor fietsers en voetgangers. Het zijn voorstellen…
Lees meer

Parlement zet ambitieuze stappen naar een duurzaam energiemodel

— In de transitie naar een koolstofarme economie, noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, is het noodzakelijk het Europese energiehuishouden grondig te veranderen. Dat is wat vandaag…
Lees meer

Verbieden om bomen te verbranden voor energie

— In de aanloop naar de stemmingen in het Europees parlement over de herziening van de richtlijn inzake hernieuwbare energie was er de afgelopen weken onrust gerezen over het gebruik van hout als biomassa…
Lees meer

2017

Als het van N-VA afhangt, gaat Europees energiebesparingsbeleid terug naar af

— Morgen stemt de commissie industrie van het Europees parlement twee belangrijke richtlijnen over hernieuwbare energie en energie-efficientie. Als het van de Europese conservatieven - onder leiding van N-VA…
Lees meer

Europees Parlement geeft startschot grootschalige renovatie-offensief en voor laadinfrastructuur elektrische wagens

— Lidstaten moeten een renovatiestrategie opstellen om hun gebouwenpatrimonium energie-efficiënt te krijgen. In de parkings van nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen moeten er voldoende oplaadpunten voor…
Lees meer

Europa deblokkeert energie-investeringen in overheidsgebouwen

— De Europese Commissie zet een belangrijke stap om investeringen in energie-efficiëntie van publieke gebouwen te stimuleren. “Ze doet dat voor investeringen die private partners doen in overheidsgebouwen,…
Lees meer

2016

Sociaal-democraten eisen actieplan tegen energiearmoede

— Het Europees parlement keurde zopas een rapport van de Europese sociaal-democraten goed dat oproept om burgers te beschermen tegen oneerlijke praktijken in de energiesector en om de toenemende energiearmoede…
Lees meer

Junckerfonds is niet bedoeld voor investeringen in kernenergie

— Middelen uit het zogenaamde Junckerfonds (EFSI), kunnen niet gebruikt worden voor investeringen in nucleaire energie. Het fonds kan enkel duurzame, vernieuwende investeringen ondersteunen, geen investeringen…
Lees meer

Europa moet belangrijkere rol spelen inzake nucleaire veiligheid

— De kritische stemmen in zowel Duitsland als Nederland die inspraak eisen in het al dan niet open houden van de Belgische kerncentrales, hebben gelijk. Het wordt tijd dat de Commissie het initiatief neemt…
Lees meer

2015

Lidstaten mogen fracking niet toelaten op hun grondgebied

— Het Europees parlement bepaalt morgen in een initiatief rapport haar visie over de energieveiligheid van de Europese Unie. Duurzaamheid, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn daarin de kernbegrippen.
Lees meer

Europese Commissie lanceert plannen voor energieunie

— De Europese Commissie heeft vandaag haar strategisch kader voor de uitbouw van een Europese Energie Unie voorgesteld. Vice-voorzitter van de sociaal-democraten in het Europees parlement Kathleen Van Brempt…
Lees meer

2014

Commissie zet de deur open voor vervuilende teerzand- en schalie-olie

— Een blokkeringsminderheid van conservatieven heeft er voor gezorgd dat een onaanvaardbaar voorstel van de Europese Commissie over de kwaliteit van brandstoffen in de transportsector door het parlement niet…
Lees meer

Maatregelen Juncker onvoldoende om gesjoemel met belastingen aan te pakken

— De antwoorden die commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in de plenaire vergadering van het Europees parlement gaf over de aanpak van de belastingvlucht van multinationals die aan het licht kwam in de…
Lees meer

Beslissing Cañete uitgesteld op vraag van Europese sociaal-democraten

— De beslissing over commissaris Miguel Arias Cañete wordt uitgesteld tot begin volgende week, nadat de Spanjaard gisteren tijdens zijn ‘ondervraging’ stevig onder vuur werd genomen over de belangen…
Lees meer

Een fabel van fossielen

— Dat de Duitse Energiewende compleet geflopt zou zijn omdat overschakelen naar hernieuwbare energie te veel subsidies vraagt, is een verzinsel van de fossiele lobby. Het is net de fossiele sector te zeer…
Lees meer

Nucleaire energie: onhoudbaar in de toekomst

— Vandaag stemt het Europees Parlement over de herziening van de richtlijn nucleaire veiligheid. Dit is het eerste legislatieve werk over dit thema sinds de kernramp in Japan de hele wereldbevolking…
Lees meer

Over gas, Oekraïne en de nood aan duurzame energie in Europa

— Het Europees parlement stemt vandaag over een resolutie om de annexatie van de Krim door Rusland te veroordelen. Terecht uiteraard. Het is immers nodig deze daad van agressie snel en in duidelijke…
Lees meer

Fukushima in 2014

— 11 maart 2011. Het noodlot slaat toe in Fukushima, Japan. Het nieuws over de nucleaire ramp treft de hele wereld. 300.000 mensen worden geëvacueerd. Maandenlang blijft de media vol ongeloof berichten over…
Lees meer

Hernieuwbare energie groter dan gas

— Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) zou het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2016 groter worden dan energie geproduceerd uit gas. Ondanks een economisch moeilijke context…
Lees meer

Denemarken wil duurzamer energiebeleid in Europa

— Denemarken wil dat de Europese Unie nog meer inzet op een ambitieus en groen energiebeleid. Dat heeft Martin Lidegaard, Deens minister van energie, laten weten in een interview. Volgens Lidegaard moet dat…
Lees meer

Barroso wil niet weten van bindende doelstellingen hernieuwbare energie

— Morgen stelt de Europese Commissie het zogenaamde 2030 pakket voor dat verduidelijkt waar de Unie in 2030 moet staan inzake hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de uitstoot van broeikasgassen.
Lees meer

2013

Biobrandstoffen: Europese raad moddert verder aan

— Vanmorgen hebben de Europese energieministers een voorstel van compromis met aanpassingen aan de beleid rond biobrandstoffen verworpen. Dat voorstel van het Litouwse EU-voorzitterschap hield een plafond…
Lees meer

Groepsaankopen nu in heel Vlaanderen

— Samen met de socialistische beweging breidt sp.a de samenaankopen uit naar heel Vlaanderen. ‘Samen Sterker’ organiseert nu al succesvolle groepsaankopen in West- en Oost-Vlaanderen. De coöperatieve…
Lees meer

20 miljoen voor energiezuinige gebouwen

—  De Europese Unie zal de komende jaren 880 000 euro vrijmaken voor steun aan het project ESCOLimburg2020. Met dit project slaan de provincie Limburg, de Limburgse gemeenten, Infrax en Dubolimburg de…
Lees meer

Regels biobrandstof aanscherpen

— Het Europees parlement slaagde er vandaag, tijdens een erg nipte stemming op quasi alle punten, ternauwernood in om de regels voor biobrandstoffen aan te scherpen. We weten inmiddels dat het gebruik van…
Lees meer

Groene energie halen uit zeewier

—  Halen we morgen groene energie uit zeewierkwekerijen in de Noordzee? Volgens Sioen Industries is dat alvast een valabele energiebron. Het Vlaamse textielbedrijf is nu reeds de pioneer op vlak van…
Lees meer

Samenaankoop groene stroom

— Voor de 4de keer organiseert de provincie Antwerpen, onder impuls van député Inga Verhaert, een samenaankoop groene stroom. Met de groepsaankoop kan je besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd…
Lees meer

Antwerpse haven krijgt duurzaamheidsprijs

—  De International Association of Ports and Harbours heeft tijdens haar jaarlijkse vergadering de Enviroment Awards uitgereikt aan havens die inspanningen leveren om uit te groeien tot een duurzame…
Lees meer

Europese Raad toont gebrek aan ambitie inzake toekomst Europees energiebeleid

—  Tijdens de Europese Top van deze week onderhandelen de regeringsleiders over de toekomst van het Europese energiebeleid. Dat moet garanderen dat gezinnen en bedrijven blijvend kunnen beschikken over…
Lees meer

Nieuwe website verzamelt informatie rond walstroom

— Het gaat goed met de aandacht voor walstroom in ons land. Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip, voor zijn stroomvoorziening aan boord, gebruik maakt van een aansluiting op het…
Lees meer

Provincie Antwerpen daagt inwoners uit om duurzamer te leven

—  Ga de uitdaging aan en kies voor een duurzamer leven! Heel het jaar voert de provincie Antwerpen acties waarmee burgers kunnen besparen op hun energieverbruik. Centraal in de campagne staat de website…
Lees meer

Europees parlement toont te weinig ambitie voor duurzame energie

—  Deze week discussieerde het Europees parlement in Straatsburg over de ‘Roadmap Energie 2050’, dat een blik werpt op het energielandschap van 2050. Daarbij ligt de focus vooral op de verschillende…
Lees meer

Twee jaar na Fukushima heeft Europa nog steeds geen lessen getrokken uit de ramp

—  Precies twee jaar geleden verwoestte een tsunami de kerncentrale van het Japanse Fukushima. Duizenden mensen stierven, tienduizenden riskeren kankers te ontwikkelen. De enige reactie op het drama…
Lees meer

...en overheidssteun aan fossiele brandstoffen kost bijna het dubbele

—  Alle Belgen samen betaalden 1,05 miljard aan steun voor hernieuwbare energie in 2011. Zonder aanpassingen stijgt dat cijfer tot 2,5 miljard in 2020. Het blijven indrukwekkende cijfers. Helaas worden…
Lees meer

2012

Stedelijk onderwijs Antwerpen gaat energiezuinig

—  Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stedelijk Onderwijs (AGSO) heeft besloten in samenwerking met Infrax te bekijken hoe ze de Antwerpse schoolgebouwen energie-efficiënter kunnen maken. Ook de…
Lees meer

EIB moet veel actiever bijdragen aan duurzamer maken van Europese energieproductie

— De Europese investeringsbank moet haar investeringen in het Europese energiebeleid veel meer richten op de uitbouw van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dat staat in een brief aan de voorzitter…
Lees meer

Radicaal kiezen voor hernieuwbare energie

— Op donderdag kreeg ik de eer als slotspreker de Cleantech Nocturne - een seminarie rond duurzaam energiebeleid - af te sluiten. Na de verschillende panelgesprekken en persoonlijke getuigenissen hield ik…
Lees meer

Ruim 60.000 Antwerpse gezinnen schakelen over op groene energie

— Dit jaar organiseerde de provincie Antwerpen reeds voor de derde keer een groepsaankoop voor groene stroom en gas. Op die manier probeert de provincie haar inwoners te overhalen de overstap te maken naar…
Lees meer

We moeten nu verhinderen dat de consument de melkkoe wordt van een falend energiebeleid

—  Europees Commissaris Oettinger heeft zopas in het Europees Parlement het eindrapport over de nucleaire stresstest in de EU voorgesteld. De stresstests werden uitgevoerd om de veiligheid van alle…
Lees meer

Merendeel kerncentrales in Europa gebuisd voor stresstests

— De resultaten van de nucleaire stresstest die uitgevoerd werden bij 148 Europese kerncentrales zijn uiterst verontrustend. 134 centrales scoren ondermaats. Honderden defecten werden geregistreerd en de…
Lees meer

Groepsaankoop groene energie, succes in de stad Antwerpen

— Voor het derde jaar op rij organiseert de provincie Antwerpen, op initiatief van sp.a-deputé Inga Verhaert een samenaankoop groene stroom. De stad Antwerpen nam dit jaar actief deel aan deze actie.
Lees meer

Goedkoopste manier van energie besparen krijgt minste steun

—  Het Europees parlement heeft de veelbesproken energie-efficiëntierichtlijn gestemd die het energieverbruik in de hele Unie tegen 2020 moet beperken. Hoewel de tekst een stap in de goede richting…
Lees meer

Infoavonden samenaankoop groene energie

— De provincie Antwerpen organiseert op initiatief van deputé Inga Verhaert reeds 2 jaar een samenaankoop 100% groene stroom voor haar inwoners. Door met meerdere burgers samen de markt op te gaan…
Lees meer

Te weinig ambitie om aan energiebesparing te doen

— De Energie-efficiëntierichtlijn die het verbruik van energie in de hele Unie tegen 2020 moet beperken, is over het algemeen teleurstellend. In plaats van 20 procent energie-efficiëntie te realiseren,…
Lees meer

Werk die staatsschulden weg met zon en wind

— Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en Ierland hebben bijzonder goede omstandigheden om energie op te wekken uit zon, wind en aardwarmte. Waarom krijgen deze landen niet de mogelijkheid om via deze…
Lees meer

Tegen 2030 bindende doelstellingen hernieuwbare energie

— Op 6 juni lanceert de Europese Commissie haar nieuw voorstel over hernieuwbare energie. Wil ze van hernieuwbare energie écht een grote speler maken in de Europese energiemarkt, dan zal ze bindende…
Lees meer

Efficiënter met Europese grondstoffen

— Vandaag heeft het Europees parlement gestemd over de "Roadmap to a resource efficient Europe", een voorstel van de Europese Commissie voor een Europa dat veel efficiënter omgaat met haar…
Lees meer

1 2 3