“We moeten trots zijn op de rijke geschiedenis van de dokwerkers in Antwerpen.”

sp.a wil ontmoetingsplaats & museum over de havenarbeid in ’t Kot.

Vandaag keert de Buildrager terug naar de stad en krijgt het symbool van de Antwerpse havenarbeider een tijdelijke plaats op het Schengenplein. “Maar De Buildrager is slechts één voorbeeld van de rijke geschiedenis van de havenarbeid in onze stad,” zeggen Greg Verhoeven en Kathleen Van Brempt. “Laat ons die geschiedenis hulde brengen door ’t Kot in te richten als ontmoetingsplek voor de dokwerker en een museum over de havenarbeid.”

 Na een oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Antwerpse haven en sp.a-gemeenteraadslid Kathleen Van Brempt krijgt De Buildrager, al 68 jaar lang hét symbool van de Antwerpse havenarbeiders, vandaag een (tijdelijke) nieuwe plek op het Schengenplein, vlakbij het al even legendarische aanwervingslokaal ‘t Kot.    

sp.a wil het gebouw van het voormalige aanwervingslokaal nu een nieuwe invulling geven. “Sinds de start van het digitale aanwervingsplatform voor havenarbeiders staat het grootste deel van het gebouw leeg,” zegt gemeenteraadslid Kathleen Van Brempt. “Terwijl deze stad een onvoorstelbaar rijke havenarbeidersgeschiedenis kent. Daar moeten we trots op zijn én we zouden die trots meer moeten uitdragen.”    

De partij wil daarom werk maken van een museum over de geschiedenis van de havenarbeid in Antwerpen. “De komst van De Buildrager naar het Eilandje en het nieuwe Schaftlokaal op het Schengenplein zijn een eerste ontmoeting van de buurt met haar historische achtergrond. Een museum over de mannen van de bassèng kan de band van zowel de buurt, als de Antwerpenaar met haar haven versterken.”   

Ontmoetingsplaats   

Daarnaast wil sp.a een deel van het Kot inrichten als ontmoetingsplaats voor havenarbeiders. “Sociaal contact is erg belangrijk voor onze dokwerkers,” zegt Greg Verhoeven, sp.a-kandidaat voor de Antwerpse gemeenteraad. “Door van ’t Kot een plek te maken waar havenarbeiders elkaar kunnen blijven ontmoeten houden we dat contact sterk. ’t Kot kan een plek worden waar verhalen en ervaring onderling worden uitgewisseld, waar vakbonden en werkgevers de havenarbeiders elkaar kunnen vinden en waar havenarbeiders terecht kunnen met al hun vragen.”

Foto: Reporters / Ketels