Vlaamse Regering investeert 6,3 miljoen euro in Europese projecten in Antwerpen

Op voorstel van de minister Dirk Van Mechelen, minister Kris Peeters en minister Kathleen Van Brempt voorziet de Vlaamse Overheid 6,3 miljoen euro voor Antwerpse projecten die kaderen in de Europese structuurfondsen Doelstelling II en Urban II. Concreet gaat het over cofinanciering voor de bouw van de Krugerbrug, de aanleg van het Park Spoor Noord en de ontwikkeling van de Investeringszone Petroleum Zuid.

Dankzij deze Vlaamse cofinanciering kan er een totaal bedrag van 17,1 miljoen euro subsidies vrijgemaakt worden voor deze 3 cruciale Antwerpse investeringsdossiers.

Spoor Noord
Het grootste deel van de Vlaamse cofinanciering (zo'n 3,8 miljoen euro) wordt voorzien voor de aanleg van Park Spoor Noord. Het is de bedoeling om het afgeleefde spoorwegterrein gelegen tussen de wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek om te vormen tot een stedelijk landschapspark met het accent op groen, licht, ruimte,ontspanning, cultuur en sport.

Krugerbrug
Voor de bouw van de Krugerbrug cofinanciert de Vlaamse Overheid 1,6 miljoen euro. Daardoor kan in het totaal een bedrag van 4,7 miljoen euro aangewend worden voor deze belangrijke verbinding tussen de Ring en het Investeringsgebied Petroleum Zuid. Deze nieuwe brug die de Emiel Vloorstraat en de Schroeilaan zal verbinden, is een investering in de leefbaarheid van de omliggende woonwijken aangezien het vrachtverkeer beter geleid kan worden.

Investeringszone Petroleum Zuid
Het zuidelijke gebied langs de Schelde waar vroeger de petroleumnijverheid gevestigd was, zal worden omgevormd tot een investeringszone van zo'n 200 ha waar bedrijvigheid en groenontwikkeling hand in hand gaan. Enerzijds zal er de komende jaren werk gemaakt worden van de sanering van het gebied. Anderzijds zal in samenspraak met de Stad Antwerpen, de Antwerpse Haven, de NMBS en het Vlaamse Gewest een planningsinitiatief genomen worden om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Op korte termijn wordt de Groothandelsmarkt, een deel van IPZ, uitgebouwd met aandacht voor zorgvuldig en intensief ruimtegebruik.

De Vlaamse overheid voorziet alvast 0,8 miljoen euro om de verschillende deelprojecten vorm te geven.